Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Polní cesta VPC 12 v k.ú. Radíč
VZ malého rozsahu Zadáno 05.08.2022 22.08.2022 08:30
Dešťová kanalizace Strahovice u vodárny SO 02 Ochranný val
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2022 19.08.2022 09:00
Geotechnický průzkum v k.ú. Bernartice u Stráže
VZ malého rozsahu Zadáno 04.08.2022 10.08.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mutkov
nadlimitní Zadáno 03.08.2022 07.09.2022 09:00
Výzva č. 16 k podání nabídek v kategorii C2-CB: Údržba HOZ Vrábče
nadlimitní Zadáno 03.08.2022 18.08.2022 09:00
Část 2 – KoPÚ v k.ú. Sklené u Svitav
nadlimitní Hodnocení 03.08.2022 05.09.2022 08:00
Část 1 – KoPÚ v k.ú. Pohledy
nadlimitní Hodnocení 03.08.2022 05.09.2022 08:00
Komplexní pozemkové úpravy Pohledy – Sklené
nadlimitní Zadávání 03.08.2022
Stavba polní cesty VPCR 6 v k.ú. Mířovice
podlimitní Zadáno 02.08.2022 18.08.2022 09:00
Vytyčení pozemků pro Pobočku Brno 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 02.08.2022 11.08.2022 09:00
Technický dozor stavebníka pro stavbu: Realizace opatření KoPÚ k. ú. Měrovice nad Hanou - II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2022 09.08.2022 11:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Huzová
nadlimitní Vyhodnoceno 01.08.2022 05.09.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Přísnotice
nadlimitní Hodnocení 01.08.2022 01.09.2022 09:00
Vytyčování po pozemkových úpravách Ústí n.O. 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2022 09.08.2022 09:00
Zajištění TDS pro realizaci polní cesty C1 s IP 1a a1b v k.ú. Březí nad Oslavou
VZ malého rozsahu Zadáno 01.08.2022 10.08.2022 07:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016