Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Moravské Vlkovice
nadlimitní Zadáno 12.07.2023 18.08.2023 09:00
Vypracování PD výsadby IP 31, KoPÚ Roudná nad Lužnicí, a obnovy třešňové aleje podél cesty HC2R, KoPÚ Rašovice
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2023 26.07.2023 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Horní Orlice
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2023 31.07.2023 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlince
podlimitní Zadáno 11.07.2023 27.07.2023 09:00
PD na "Stavbu vedlejší polní cesty VPC 8 v k.ú. Vranovice u Břas" včetně AD
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2023 20.07.2023 09:00
Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Rožná
nadlimitní Hodnocení 11.07.2023 23.08.2023 08:00
Výsadba zeleně v k. ú. Slatina u Hostouně_III
nadlimitní Hodnocení 11.07.2023 14.08.2023 09:00
Rámcová dohoda č. 2/2023/529100 na zajištění údržby pozemků v Karlovarském kraji - sečení travních porostů včetně ekologické likvidace travní hmoty
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2023 21.07.2023 10:00
Oprava povodňových škod - PEO Karlovice
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2023 12.07.2023 06:00
TDS pro stavbu polních cest v k.ú. Březina u Jičína, Ostružno u Jičína a Roveň u Sobotky
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2023 20.07.2023 14:00
Zajištění nápravy havarijního stavu dvou propustků v k.ú. Bolehošť, obec Bolehošť
VZ malého rozsahu Zadáno 11.07.2023 28.07.2023 23:59
Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Kuklík
nadlimitní Hodnocení 10.07.2023 21.08.2023 08:00
Komplexní pozemkové úpravy Březník
nadlimitní Hodnocení 10.07.2023 22.08.2023 08:00
TDS a BOZP Ústí nad Orlicí 2023/1
VZ malého rozsahu Zadáno 07.07.2023 12.07.2023 00:00
Výzva č. 85 k podaní nabídek v kategorii C3-CB: Údržba HOZ Malnický rybník I
nadlimitní Zadáno 04.07.2023 18.07.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016