Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Oprava elektroinstalace v budově B, KPÚ pro JMK
VZ malého rozsahu Uzavřeno 15.12.2023 15.12.2023 16:00
Údržba HOZ Bořice
VZ malého rozsahu Zadáno 14.12.2023 27.12.2023 08:00
Výsadba zeleně v k. ú. Slatina u Hostouně
nadlimitní Vyhodnoceno 14.12.2023 18.01.2024 08:00
Realizace Doly u Boru IP9 a Mchov LBK TB1-TB2
nadlimitní Zadáno 13.12.2023 17.01.2024 08:00
Zajištění montáže vchodových dveří ČOV Oktouhlá
VZ malého rozsahu Uzavřeno 13.12.2023 13.12.2023 10:00
JPÚ pro odstranění parcel ZE v k. ú. Drnholec a v k. ú. Novosedly na Moravě
VZ malého rozsahu Zadáno 12.12.2023 20.12.2023 09:00
Objednávka na opravu elektroinstalace vodárny Salajna
VZ malého rozsahu Uzavřeno 11.12.2023 11.12.2023 10:00
Studie odtokových poměrů s důrazem na větrnou erozi v k.ú. Mikulov na Moravě, Dolní Dunajovice, Bavory a Perná
VZ malého rozsahu Zadáno 11.12.2023 19.12.2023 09:00
Nákup 2ks kancelářských židlí pro KPÚ JMK
VZ malého rozsahu Uzavřeno 08.12.2023 08.12.2023 12:00
Celoživotní vzdělávání 2024 - Správa a převody majetku státu
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2023 15.12.2023 10:00
Vytyčení KoPÚ Pohradice a Lukov
VZ malého rozsahu Zadáno 06.12.2023 15.12.2023 09:00
Projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby „Polní cesta C2 a krajinná zeleň v k.ú. Čunín - I. etapa“
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2023 12.12.2023 09:00
Objednávka na opravu střechy objektu Smrčí Dvůr
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.12.2023 04.12.2023 11:00
Jednoduché pozemkové úpravy - upřesnění přídělu - určení hranic pozemků v k.ú. Lančov
nadlimitní Zadáno 04.12.2023 12.01.2024 09:00
Odstranění okenních fólii v budově KPÚ pro JMK
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.12.2023 04.12.2023 07:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016