Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavba polní cesty C10 v k.ú. Hrušky u Brna
podlimitní Vyhodnoceno 26.04.2023 16.05.2023 09:00
Stavba polní cesty P10 a biokoridor LBK3 v k.ú. Pravlov
podlimitní Hodnocení 26.04.2023 17.05.2023 09:00
Polní cesta HC3a-R v k.ú. Roveň u Sobotky
podlimitní Hodnocení 26.04.2023 19.05.2023 10:00
Cesta C01 v k.ú. Březina a cesta HC3 v k.ú. Ostružno
podlimitní Hodnocení 26.04.2023 19.05.2023 09:00
Vyhotovení znaleckých posudků pro KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 2023 - 2024 II.
VZ malého rozsahu Zadáno 26.04.2023 09.05.2023 08:30
Polní cesta DC 2 v k.ú. Filipova Huť
podlimitní Vyhodnoceno 26.04.2023 16.05.2023 09:00
Realizace MVN 1 a cesty VC 4 v k.ú. Poustka u Fr.. Lázní
podlimitní Hodnocení 26.04.2023 22.05.2023 09:00
Agrolesnické protierozní pásy v k. ú. Svinčany – následná péče
nadlimitní Hodnocení 26.04.2023 29.05.2023 08:00
Realizace SZ Ropice - polní cesta VC13
podlimitní Vyhodnoceno 26.04.2023 18.05.2023 09:00
Realizace polních cest VPC3N, VPC4R a doprovodné zeleně v k.ú. Andělská Hora
podlimitní Hodnocení 26.04.2023 23.05.2023 08:30
Údržba HOZ Starý Kolín
VZ malého rozsahu Zadáno 25.04.2023 12.05.2023 09:00
Rekonstrukce polní cesty HC1 v k.ú. Dolní Pertoltice
podlimitní Vyhodnoceno 25.04.2023 19.05.2023 09:00
Polní cesty C1 a C2 v k. ú. Kluky u Mladé Boleslavi
podlimitní Vyhodnoceno 25.04.2023 17.05.2023 08:30
Revitalizace obecního rybníku LBC Hejtmánkovice
podlimitní Hodnocení 24.04.2023 12.05.2023 09:00
Tůně a interakční prvky v k.ú. Kašov
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.04.2023 15.05.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016