Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Veselá u Rokycan
podlimitní Vyhodnoceno 22.08.2023 13.09.2023 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Těně v Brdech
nadlimitní Příjem nabídek 22.08.2023 26.09.2023 09:00
Údržba HOZ Chmelištná
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2023 04.09.2023 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Střemeníčko
nadlimitní Hodnocení 18.08.2023 20.09.2023 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Javoříčko
nadlimitní Hodnocení 18.08.2023 20.09.2023 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ješov
nadlimitní Hodnocení 18.08.2023 20.09.2023 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ješov, k.ú. Javoříčko a k.ú. Střemeníčko
nadlimitní Zadávání 18.08.2023
Zpracování dendrologického posudku na 2 ks dřevin na pozemku KN 256/1 v k.ú. Cvikov
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.08.2023 18.08.2023 10:00
Polní cesta VC7-R - KoPÚ Smědeč – TDS, koordinátor bezpečnosti práce
VZ malého rozsahu Zadáno 18.08.2023 28.08.2023 08:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vysoké Žibřidovice
nadlimitní Hodnocení 17.08.2023 19.09.2023 09:00
Ubytování, stravování a pronájem konferenčních prostor pro poradu vedoucích zaměstnanců SPÚ v termínu 21. 9. – 22. 9. 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2023 06.09.2023 10:00
Kácení 8 ks dřevin na p.č. 2471/1 v k.ú. Nový Bor, včetně úklidu pozemku, odvozu a ekologické likvidace nevyužitelné dřevní hmoty
VZ malého rozsahu Uzavřeno 17.08.2023 17.08.2023 10:00
Analýza digitalizace vybraných agend Státního pozemkového úřadu pro poskytování autorizovaných služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2023 08.09.2023 10:00
Geodetické služby 02/2023 - KPÚ pro Olomoucký kraj, okresy Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2023 25.08.2023 09:00
Zpracování projektové dokumentace na opravu hráze rybníka „SLAVÍK II“ v k. ú. Slavičín a výkon autorského dozoru projektanta II.
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2023 24.08.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016