Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kanál Krhovice - Hevlín, Náhon N1 - akumulační nádrž - projektová dokumentace pro společné povolení
podlimitní Hodnocení 03.06.2022 22.06.2022 10:00
Realizace Řešín HS04
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.06.2022 15.06.2022 09:00
Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů - určení hranic pozemků v k.ú. Šlapanov
nadlimitní Příjem nabídek 02.06.2022 13.07.2022 09:00
Větrolamy VN1 – VN5 v k. ú. Knínice u Boskovic
nadlimitní Příjem nabídek 01.06.2022 04.07.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Blatnice pod Svatým Antonínkem
nadlimitní Příjem nabídek 01.06.2022 04.07.2022 09:00
Vypracování znaleckých posudků - JMK 2022 - 2024
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.06.2022 15.06.2022 10:00
Polní cesty Bartošovice a Vrchní Orlice
podlimitní Příjem nabídek 01.06.2022 27.06.2022 09:00
Výsadba větrolamu LBK 110 v k.ú. Býkev
nadlimitní Příjem nabídek 01.06.2022 07.07.2022 09:00
KoPÚ v k. ú. Ludvíkovice
podlimitní Příjem nabídek 01.06.2022 27.06.2022 09:00
Realizace Polní cesty SÚ6, II.b etapa, k.ú. Meziříčí
podlimitní Hodnocení 01.06.2022 20.06.2022 09:00
Výstavba cest k.ú. Chouč
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.06.2022 15.06.2022 09:00
Rekonstrukce polní cesty VPC C 6 v k.ú. Holany
podlimitní Hodnocení 01.06.2022 20.06.2022 09:00
Vypracovávání ekologického auditu v rámci ČR pro lokalitu Morava
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.06.2022 15.06.2022 10:00
Vypracovávání ekologického auditu v rámci ČR pro lokalitu Čechy
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.06.2022 15.06.2022 10:00
Vypracovávání ekologických auditů pro lokalitu Čechy a lokalitu Morava na období 2022 - 2024
VZ malého rozsahu Zadávání 01.06.2022
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016