Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
TDS pro stavbu - Realizace cesty C2 včetně výsadby IP2 a cesty C10 v k.ú. Ovesné Kladruby
VZ malého rozsahu Uzavřeno 22.04.2021 22.04.2021 00:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kaňovice u Luhačovic
podlimitní Hodnocení 21.04.2021 10.05.2021 09:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu "Polní cesta VC3-R a IP28 v k.ú. Vystrčenovice"
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2021 29.04.2021 13:00
Stavba polní cesty C4 v k. ú. Lomnice nad Popelkou
podlimitní Hodnocení 21.04.2021 07.05.2021 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tučapy u Holešova
podlimitní Hodnocení 20.04.2021 07.05.2021 09:00
Zpracování dokumentace vodního díla pro Středočeský kraj a hl. m. Praha a Ústecký kraj
nadlimitní Příjem nabídek 20.04.2021 26.05.2021 09:00
Větrolamy TE07, TE08 a TE09 v k.ú. Prosiměřice
nadlimitní Příjem nabídek 20.04.2021 25.05.2021 09:00
P-L I., akumulační nádrž, uzávěr na nátoku do K2
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 20.04.2021 04.05.2021 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Raná u Loun a k. ú. Hrádek u Loun
nadlimitní Příjem nabídek 20.04.2021 02.06.2021 09:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu „Polní cesty HPC1, DPC8 a IP5 v k.ú. Stajiště“
VZ malého rozsahu Zadáno 20.04.2021 28.04.2021 13:00
Realizace HPC 2+2‘, HPC 7 v k.ú. Krásno nad Teplou a HPC 10 v k.ú. Háje nad Teplou
podlimitní Hodnocení 20.04.2021 07.05.2021 09:00
KoPÚ Velké Chvojno, KoPÚ Malé Chvojno
nadlimitní Příjem nabídek 19.04.2021 27.05.2021 09:00
Zajištění činnosti AD pro stavbu Protierozní mez PM1 v k.ú. Velká Losenice
VZ malého rozsahu Zadávání 19.04.2021 20.04.2021 15:00
Zajištění činnosti KOO BOZP pro stavbu Protierozní mez PM1 v k.ú. Velká Losenice
VZ malého rozsahu Zadávání 19.04.2021 23.04.2021 15:00
Zajištění činnosti záchranného archeologického výzkumu pro stavbu Protierozní mez PM1 v k.ú. Velká Losenic
VZ malého rozsahu Zadávání 19.04.2021 20.04.2021 15:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016