Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Bohuslávky
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2020 06.03.2020 09:00
Aktualizace rozpočtu stavby "KPÚ Hodonín-polní cesta C6“
VZ malého rozsahu Uzavřeno 27.02.2020 27.02.2020 00:00
Údržba HOZ Velký Třebešov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 26.02.2020 11.03.2020 17:00
Realizace SZ Brušperk - Stará Ves n. O. - PC C2b, C4 a HS102
podlimitní Vyhodnoceno 26.02.2020 16.03.2020 09:00
Zajištění správy budov Kydlinovská a Haškova, Hradec Králové (2020-2023)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 24.02.2020 06.03.2020 12:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Eš
podlimitní Hodnocení 21.02.2020 11.03.2020 10:00
Údržba HOZ Mariánské Lázně
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2020 28.02.2020 09:00
Geotechnický průzkum pro vodohospodářská opatření KoPÚ Malá Strana a KoPÚ Štíhlice
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2020 02.03.2020 10:00
Údržba HOZ Náklo
VZ malého rozsahu Zadáno 19.02.2020 25.02.2020 15:00
Údržba pozemků v Karlovarském kraji - kácení a ořez dřevin na roky 2020 - 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2020 02.03.2020 08:00
Dopracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Luka
podlimitní Hodnocení 18.02.2020 06.03.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ostrov u Ouběnic a Mašov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.02.2020 09.03.2020 09:00
Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.02.2020 24.03.2020 10:00
Stabilizace svahu příkopu OP1 v k.ú. Sazovice
VZ malého rozsahu Zadáno 17.02.2020 27.02.2020 09:00
Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Dívčice
nadlimitní Hodnocení 14.02.2020 23.03.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016