Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rtišovice a Bohutín
nadlimitní Hodnocení 10.04.2019 15.05.2019 08:30
P-L I., přivaděč DN 800, uzávěr před vtokem do AN
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.04.2019 24.04.2019 17:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlásnice u Šternberka
podlimitní Vyhodnoceno 09.04.2019 07.05.2019 09:00
TDI na stavbu "Polní cesta RCV 8 Horčápsko"
VZ malého rozsahu Zadáno 09.04.2019 17.04.2019 14:00
Vypracování revizního znaleckého posudku
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2019 11.04.2019 14:00
„Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Holasovice – „Polská půda“
VZ malého rozsahu Zadáno 08.04.2019 23.04.2019 09:00
Podpora provozu informačního systému CESŘ
nadlimitní Vyhodnoceno 05.04.2019 02.05.2019 09:00
Vytyčení hranic pozemků - okres Náchod 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 03.04.2019 11.04.2019 11:30
Vodní nádrž Habr v k.ú. Krokočín
podlimitní Hodnocení 03.04.2019 26.04.2019 10:00
Zpracování posudku pro zařazení vodních děl do kategorie - poldr "Vrchy" Stolín
VZ malého rozsahu Uzavřeno 02.04.2019 02.04.2019 14:25
Projektová dokumentace a autorský dozor na VHO opatření v k.ú. Bynovec
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 02.04.2019 12.04.2019 09:00
Geodetické práce v okrese Rychnov nad Kněžnou 2019/1
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2019 09.04.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Spáleniště
podlimitní Hodnocení 01.04.2019 24.04.2019 13:00
Komplexní pozemkové úpravy Záměl
podlimitní Hodnocení 01.04.2019 24.04.2019 09:00
Provedení péče o porost v k.ú. Paseka u Šternberka
VZ malého rozsahu Zadáno 01.04.2019 11.04.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016