Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Předběžný geotechnický průzkum pro KoPÚ Tučapy
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2021 08.11.2021 14:00
GTP pro PSZ v k. ú. Rudoltice u Černíkova
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2021 22.11.2021 09:00
Realizace prvků PSZ v k. ú. Bedřichov u Horní Stropnice
podlimitní Zadáno 04.11.2021 24.11.2021 10:00
Předběžný geotechnický průzkum pro KoPÚ Vodranty
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2021 10.11.2021 08:00
Projektová dokumentace: Vodní nádrž a polní cesty Paračov
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2021 22.11.2021 09:00
Sanace seníku ve správě Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský́ kraj a hl. m. Praha v k.ú. Lázně Toušeň
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.11.2021 15.11.2021 10:00
Polní cesta HPC 1 - KoPÚ Malovice u Netolic - TDS, koordinátor bezpečnosti práce
VZ malého rozsahu Zadáno 02.11.2021 12.11.2021 09:00
Zařízení pro zálohování
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2021 10.11.2021 09:00
Polní cesty C1, C2, C3, C16 v k. ú. Nedašov
podlimitní Zadáno 27.10.2021 16.11.2021 08:00
PD - polní cesty PC 19, PC 32 a PC 38 v k.ú. Dolní Dunajovice
VZ malého rozsahu Zadáno 27.10.2021 11.11.2021 09:00
Studie odtokových poměrů Otročínsko a Chodov u Bečova
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2021 11.11.2021 08:30
PD a AD - PSZ Kučlín a Měrunice
VZ malého rozsahu Zadáno 26.10.2021 10.11.2021 09:00
Realizace VHO a PEO-PCE v k.ú. Bynovec
podlimitní Zadáno 26.10.2021 22.11.2021 09:00
Zajištění bezpečnostních služeb
nadlimitní Hodnocení 25.10.2021 26.11.2021 10:00
Zpracování znaleckých posudků v rozsahu činnosti KPÚ pro Zlínský kraj 2022 - 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2021 08.11.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016