Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Údržba VN Lipová
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2021 16.09.2021 15:00
Údržba HOZ „HMZ Bílovec“
VZ malého rozsahu Zadáno 07.09.2021 17.09.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jarov
podlimitní Vyhodnoceno 07.09.2021 23.09.2021 09:00
Vypracování znaleckých posudků pro ocenění nemovitých věcí nacházejících se na ložiscích nerostných surovin
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2021 14.09.2021 15:00
Část 2: Užitková vozidla
nadlimitní Příjem nabídek 06.09.2021 22.10.2021 10:00
Část 1: Vozidla do terénu
nadlimitní Příjem nabídek 06.09.2021 22.10.2021 10:00
Obnova autoparku Státního pozemkového úřadu pro rok 2021/2
nadlimitní Zadávání 06.09.2021
Mokřad 1 v k.ú. Prosiměřice
VZ malého rozsahu Zadáno 06.09.2021 15.09.2021 09:00
PD včetně ADP Dolany u Pardubic, Plch, Rohovládova Bělá, Staré Ždánice, Vyšehněvice
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.09.2021 23.09.2021 08:00
Náhradní výsadba v k.ú. Chlum u Dubé, Heřmanice v Podještědí a Holany s následnou péčí
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.09.2021 15.09.2021 13:00
Prodloužení podpory centrálních FW
VZ malého rozsahu Zadáno 03.09.2021 06.09.2021 00:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malšice
nadlimitní Hodnocení 03.09.2021 05.10.2021 10:00
Měření průtoků na 4 objektech HZZ - PD
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.09.2021 15.09.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Raková
podlimitní Vyhodnoceno 02.09.2021 21.09.2021 09:00
Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Pertoltice pod Ralskem
nadlimitní Hodnocení 02.09.2021 04.10.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016