Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Drahouš a Tlestky
podlimitní Hodnocení 22.07.2022 10.08.2022 08:30
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem
podlimitní Vyhodnoceno 21.07.2022 08.08.2022 08:00
Projektová dokumentace pro realizaci KoPÚ Horní Újezd – I. etapa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.07.2022 08.08.2022 09:00
Geotechnický průzkum pro KoPÚ v k.ú. Hýsly
VZ malého rozsahu Uzavřeno 21.07.2022 21.07.2022 00:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Stračovská Lhota, včetně ucelené části k.ú. Mžany a Stračov
podlimitní Hodnocení 20.07.2022 08.08.2022 09:00
Realizace SZ obce Holasovice I. etapa
podlimitní Vyhodnoceno 20.07.2022 08.08.2022 09:00
PD vč. AD a pro HS 8 v k.ú. Hůrka u Libé
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.07.2022 03.08.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vanovice a v k.ú. Drválovice
nadlimitní Příjem nabídek 20.07.2022 22.08.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Střeziměřice
podlimitní Hodnocení 20.07.2022 05.08.2022 09:00
Objednávka na opravu vodovodního řadu Tuřany
VZ malého rozsahu Uzavřeno 20.07.2022 20.07.2022 08:00
Realizace HC1-R v k.ú. Štítary
podlimitní Hodnocení 20.07.2022 11.08.2022 09:00
Výzva č. 14 k podání nabídek v kategorii C3-HK: Údržba HOZ Bořkov
nadlimitní Zadáno 19.07.2022 03.08.2022 09:00
Oprava části plynové kotelny III. kategorie s kotli na zemní plyn – II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2022 05.08.2022 09:00
Šetření spokojenosti zaměstnanců Státního pozemkového úřadu na období 2022-2024
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2022 20.07.2022 10:00
Polní cesty C21, C22, část C20, část C28 a část C23 v k.ú. Roučkovice
podlimitní Hodnocení 19.07.2022 04.08.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016