Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektová dokumentace a autorský dozor s podrobným GTP na Hráz záchytného poldru POL1 a odvodňovací příkop OP1 s realizací cest DC32, DC33, VC10, VC13 a VC15 v k. ú. Ctiněves.
VZ malého rozsahu Zadáno 26.03.2020 16.04.2020 09:30
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hřivínův Újezd
nadlimitní Zadáno 26.03.2020 21.05.2020 09:00
Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby „Polní cesta HC2 a podchod PCH1 v k. ú. Zahnašovice“
VZ malého rozsahu Zadáno 24.03.2020 08.04.2020 09:00
Rámcová dohoda na poskytování servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel 2020-2022 - Pobočka Kladno
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2020 25.03.2020 14:00
Vyhotovení PD a zajištění AD pro polní cestu HPC 1 v k. ú. Přívozec
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2020 06.04.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zahájí u Chorušic a Choroušky
VZ malého rozsahu Zadáno 10.03.2020 26.03.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nížkovice
nadlimitní Zadáno 10.03.2020 15.04.2020 09:00
Komplexní pozemková úprava Zahrádka na Moravě
podlimitní Zadáno 10.03.2020 30.03.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dubovice
podlimitní Zadáno 10.03.2020 31.03.2020 10:00
Komplexní pozemkové úpravy Kadaňský Rohozec
podlimitní Zadáno 09.03.2020 01.04.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Číňov, Břežany u Žatce a Nové Sedlo u Žatce
nadlimitní Zadáno 06.03.2020 16.04.2020 09:00
KoPÚ v k.ú. Srbice a v části k.ú. Teplice-Trnovany, KoPÚ v k.ú. Modlany
nadlimitní Zadáno 05.03.2020 15.04.2020 09:00
Zajištění úklidových služeb pro KPÚ pro Královéhradecký kraj a Pobočku Hradec Králové (2020-2023)
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2020 18.03.2020 12:00
Objednávka vstupenek Silva Regina/Techagro 2020
mimo režim ZZVZ Zadáno 03.03.2020
Vyhotovení projektové dokumentace – Retenční nádrž v k. ú. Malčice
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2020 23.03.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016