Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy Lažany

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 39344
Systémové číslo: P22V00002143
Evidenční číslo zadavatele: SP8446/2022-505101
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-032448
Datum zahájení: 11.08.2022
Nabídku podat do: 12.09.2022 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemkové úpravy Lažany
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Lažany u Doubravice a navazujících částí sousedních k.ú. Milčice u Čekanic a k.ú. Láz u Radomyšle včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Do obvodu KoPÚ bude zahrnuto celé katastrální území mimo zastavěné území obce a navazující části sousedních katastrálních území Milčice u Čekanic a Láz u Radomyšle. Dále jsou do obvodu KoPÚ zahrnuty lesní pozemky jako pozemky řešené dle §2 zákona, u kterých bude provedeno zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech. Důvodem pro zahájení KoPÚ je upřesnění přídělů. Předpokládaná výměra obvodu KoPÚ je 318 ha (z toho 317 ha pozemky řešené dle §2 a 1 ha pozemky neřešené dle §2 zákona č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 862 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihočeský kraj
 • Strakonice

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky