Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektová dokumentace pro Hlavní polní cesty HC7 a HC28 v k.ú. Lešná, Hlavní polní cestu C12 v k.ú. Příluky a Hlavní polní cestu HC8 v k.ú. Vysoká u Valašského Meziříčí
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2020 24.04.2020 09:00
Projektová dokumentace pro Suchou nádrž SN1 Střelnice v k.ú. Lešná
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2020 21.04.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lhota pod Kosířem
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2020 05.05.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Heršpice
podlimitní Zadáno 07.04.2020 11.05.2020 09:00
Lhotice - zabezpečovací práce na památkově chráněném objektu I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 07.04.2020 20.04.2020 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dívčí Hrad a Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sádek u Dívčího Hradu
nadlimitní Zadáno 06.04.2020 13.05.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nová Ves u Oslavan
nadlimitní Zadáno 06.04.2020 11.05.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Celné
podlimitní Zadáno 06.04.2020 27.04.2020 08:00
Překládka SEK v k.ú. Dolní Lipka
VZ malého rozsahu Zadáno 06.04.2020 09.06.2020 00:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dožice (s rekonstrukcí přídělů) a v k.ú. Radošice
nadlimitní Zadáno 03.04.2020 08.06.2020 10:00
Zpracování projektové dokumentace Málkov u Přimdy OP2 + VN6 a Stráž u Tachova PR1 + TTP1N
VZ malého rozsahu Zadáno 02.04.2020 20.04.2020 09:00
Realizační projekt - Polní cesta C1, C6 a C9 - KoPÚ Albrechtovice
VZ malého rozsahu Zadáno 30.03.2020 22.04.2020 13:00
Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení v rámci KoPÚ Pavlovice u Kojetína
VZ malého rozsahu Zadáno 27.03.2020 22.04.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zdeslavice a k.ú.Tunochody
podlimitní Zadáno 27.03.2020 27.04.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ostrožská Nová Ves a Chylice
nadlimitní Zadáno 26.03.2020 29.04.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016