Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálních územích Jáma a Frantoly
nadlimitní Zadáno 31.05.2021 07.07.2021 09:00
Část 2: KoPÚ Kladina
nadlimitní Zadáno 28.05.2021 01.07.2021 08:00
Část 1: KoPÚ Sezemice nad Loučnou
nadlimitní Zadáno 28.05.2021 01.07.2021 08:00
KoPÚ Sezemice nad Loučnou a Kladina
nadlimitní Zadáno 28.05.2021
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Luká
podlimitní Zadáno 27.05.2021 15.06.2021 09:00
Zpracování dokumentace vodního díla pro Plzeňský a Karlovarský kraj
nadlimitní Zadáno 27.05.2021 07.07.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kamenka
nadlimitní Zadáno 27.05.2021 02.07.2021 09:00
Protierozní opatření v k. ú. Pačlavice
podlimitní Zadáno 27.05.2021 15.06.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lanžhot - část 2 (Soutok)
nadlimitní Zadáno 26.05.2021 28.06.2021 09:00
Vodní nádrž VN1 Prasklice
podlimitní Zadáno 26.05.2021 11.06.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zbraslav na Moravě
podlimitní Zadáno 25.05.2021 11.06.2021 09:00
Komplexní pozemková úprava Chvaleč
nadlimitní Zadáno 24.05.2021 24.06.2021 09:00
Zpracování PD vč. GTP a zajištění služeb AD pro C6 a C12 v k.ú. Lomnice nad Popelkou
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2021 03.06.2021 09:00
PD na „Stavba větrolamů TEO 1, TEO 2, TEO 4 a TEO 5 v k.ú. Ves Touškov“ včetně AD
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2021 08.06.2021 09:00
Realizace Lestkov IP3
nadlimitní Zadáno 24.05.2021 30.06.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016