Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování PD vč. GTP a zajištění AD pro HPC1 vč. IP1 a IP6 a VPC2 v k. ú. Rybnice
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2021 17.03.2021 10:00
Dodatečné práce pro dokončení KoPÚ Budeč
nadlimitní Zadáno 04.03.2021 14.04.2021 09:00
Vyhotovení PD- Realizace prvků ÚSES, PEO a polních cest v k.ú. Měnín 2
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2021 24.03.2021 09:00
Byšice - cesty HC2 a HC3
podlimitní Zadáno 04.03.2021 23.03.2021 08:00
Realizace SZ Bocanovice - C1, C2, C3 a vodohospodářská opatření
podlimitní Zadáno 03.03.2021 07.04.2021 09:00
Nebužely - polní cesta C4 se zelení a polní cesta C5
podlimitní Zadáno 03.03.2021 31.03.2021 09:00
PD – Suchá retenční nádrž N2 v k.ú. Babolky
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2021 29.03.2021 09:00
Vyhotovení PD a zajištění AD na výsadbu zeleně v k. ú. Slatina u Hostouně
VZ malého rozsahu Zadáno 02.03.2021 18.03.2021 10:00
Vypracování PD vč. GTP a zajištění AD pro rekonstrukci VPC 1 a výstavbu VPC 12 s realizací IP 3 v k.ú. Skalka u Blíževedel
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2021 10.03.2021 10:00
Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha, Pobočku Beroun 2021-2023
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2021 22.03.2021 10:00
Rozvoj a uživatelské úpravy nástroje Centrální správy logů
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2021 01.03.2021 00:00
Znalecké posudky a odhad cen nemovitostí pro MSK na rok 2021-2023 - 2. Část B - Vypracování znaleckých posudků pro ocenění budov, staveb, rybníků a pozemků s nimi souvisejícími
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2021 11.03.2021 09:00
Znalecké posudky a odhad cen nemovitostí pro MSK na rok 2021-2023 - Část A - Vypracování znaleckých posudků pro ocenění pozemků, věcných břemen a škodách na porostech
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2021 11.03.2021 09:00
Technický dozor stavebníka poldru PEO 10 a LBK 5 v Dubenci
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2021 12.03.2021 10:00
Znalecké posudky a odhad cen nemovitostí pro Moravskoslezský kraj na rok 2021-2023
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2021
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016