Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Jednoduché pozemkové úpravy - scelovací řízení a upřesnění přídělu s výměnou vlastnických práv v k.ú. Jamolice
podlimitní Zadáno 25.06.2020 15.07.2020 09:00
PD "Stabilizace strží k. ú. Ořechov u UH a Vážany u UH"
VZ malého rozsahu Zadáno 25.06.2020 13.07.2020 09:00
Zajištění správy sídla ústředí SPÚ včetně zajištění provozu kotelen a údržby budov
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2020 08.07.2020 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rokliny
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2020 08.07.2020 09:00
Realizace větrolamu V1 v k. ú. Nové Dvory u Doksan
VZ malého rozsahu Zadáno 23.06.2020 10.07.2020 09:00
Jednoduchá pozemková úprava v k. ú. Podsedice – obnova Podhrázského rybníka II.
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2020 01.07.2020 09:00
Rámcová dohoda na odborné geotechnické konzultace, posudky, laboratorní práce a terénní zkoušky
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2020 01.07.2020 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Střítež nad Bečvou
nadlimitní Zadáno 22.06.2020 23.07.2020 09:00
Technický dozor stavebníka pro stavbu: Realizace PSZ v k.ú. Senice na Hané
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2020 30.06.2020 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Radešín u Martiněvsi
nadlimitní Zadáno 19.06.2020 29.07.2020 09:00
Polní cesta HPC1 v k. ú. Nebovidy.
podlimitní Zadáno 19.06.2020 17.07.2020 12:00
Polní cesty P2, P3 a P12 v k.ú. Svojšice u Kouřimi.
podlimitní Zadáno 19.06.2020 17.07.2020 12:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Němčičky
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2020 03.07.2020 09:00
Realizace 2BC3 Úmyslovice
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2020 03.07.2020 11:00
BOZP pro stavbu - Realizace PSZ v k.ú. Senice na Hané
VZ malého rozsahu Zadáno 18.06.2020 29.06.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016