Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Veletrhy Brno - vstupní průkazy, vjezd, plocha pro banner
mimo režim ZZVZ Zadáno 06.02.2020
Komplexní pozemkové úpravy Orličky
nadlimitní Zadáno 05.02.2020 09.03.2020 08:00
Objednávka plochy, registrační poplatek - Silva Regina 2020
mimo režim ZZVZ Zadáno 04.02.2020
Podpora ESRI
VZ malého rozsahu Zadáno 03.02.2020 04.02.2020 14:00
Dodávka kabelů a drobného majetku
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2020 24.01.2020 11:00
Zajištění rámcové dohody pro zpracování znaleckých posudků pro oceňování majetku ve správě KPÚ pro Pardubický kraj na období 2020 - 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2020 07.02.2020 09:00
Technický dozor stavebníka a BOZP Dolní Čermná
VZ malého rozsahu Zadáno 23.01.2020 29.01.2020 00:00
Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Benkov u Střelic a části k.ú. Střelice u Litovle
VZ malého rozsahu Zadáno 22.01.2020 30.01.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Janov u Hřenska a v k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí
nadlimitní Zadáno 21.01.2020 24.03.2020 09:00
Projektové dokumentace pro realizaci společných zařízení v k.ú. Hynkov, Příkazy a Loučany na Hané
VZ malého rozsahu Zadáno 20.01.2020 03.02.2020 09:00
Přístupová práva k informačnímu systému Beck-online
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2020 20.01.2020 00:00
Poskytování systémové a technické podpory SW produktů Proland, MISYS a DMT Atlas
VZ malého rozsahu Zadáno 16.01.2020 16.01.2020 11:00
Zajištění systémové, technické a metodické podpory aplikace Pozem+
VZ malého rozsahu Zadáno 14.01.2020 14.01.2020 11:00
Objednávka - Propojení docházkového systému se systémem OK System
VZ malého rozsahu Zadáno 13.01.2020 14.01.2020 13:00
Právní služby na úseku správy nemovitostí a převodu majetku (nesporná agenda)
VZ malého rozsahu Zadáno 10.01.2020 20.01.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016