Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Realizace prvků PSZ HPC 1, VPC 12, PEO 1, IP 1 a IP 2 v k. ú. Michalovice u Velkých Žernosek V.
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2021 12.03.2021 09:00
Údržba HZZ Ratibořice
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2021 12.03.2021 09:00
Vyhotovení znaleckých posudků v rozsahu činnosti KPÚ pro Kraj Vysočina 2021 - 2022
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2021 10.03.2021 09:00
Pořízení kombinovaných srážkových dat pro území celé ČR
VZ malého rozsahu Zadáno 24.02.2021 05.03.2021 10:00
Zpracování PD vodních nádrží VN1, VN2, koryta DVT2 a polní cesty HC1-R v k.ú. Rádlo
VZ malého rozsahu Zadáno 23.02.2021 10.03.2021 12:00
Zpracování projektové dokumentace včetně autorského dozoru projektanta Mchov PC HC1+SP3 a Tuněchody u Stříbra PC C2R+SP+B1R
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2021 04.03.2021 09:00
Vyhotovení PD a zajištění AD pro protierozní opatření v k. ú. Přívozec a Chotiměř u Blížejova
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2021 08.03.2021 10:00
Kácení dřevin a porostů na pozemcích v příslušnosti hospodařit SPÚ v Moravskoslezském kraji pro rok 2021-2023
VZ malého rozsahu Zadáno 22.02.2021 10.03.2021 09:00
Rekonstrukce nádrže N2 v k.ú. Větřkovice u Vítkova
podlimitní Zadáno 19.02.2021 22.03.2021 09:00
Zpracování projektové dokumentace včetně autorského dozoru pro stavby polních cest v k.ú. Babín, Dráchov u Těmic a k.ú. Drahoňov
VZ malého rozsahu Zadáno 18.02.2021 04.03.2021 09:00
PD pro realizaci cest HPC 1 a HPC 2 v k.ú. Plačovice a PD pro realizaci cest VC12-R, VC19-R, VC20-R, VC15-R v k.ú. Sedlo u Číměře
VZ malého rozsahu Zadáno 16.02.2021 01.03.2021 09:00
Poskytování servisu kopírovacích, tiskových a skenovacích zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2021 01.03.2021 10:00
Vypracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu Polní cesta C7 a IP277 a IP278 v k.ú. Praskolesy u Mrákotína
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2021 22.02.2021 13:00
Projektová dokumentace a autorský dozor na Realizaci SZ Stěbořice a Nový Dvůr u Opavy
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2021 01.03.2021 10:00
SW úprava ISU - Vytvoření nového zdroje financování pozemkových úprav
VZ malého rozsahu Zadáno 11.02.2021 12.02.2021 00:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016