Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PD vč. AD a GTP pro realizaci prvků PSZ v KoPÚ Štítary u Krásné
VZ malého rozsahu Zadáno 06.10.2020 16.10.2020 11:00
Projektové dokumentace pro realizaci společných zařízení v k.ú. Paseka u Šternberka, Dolní Dlouhá Loučka a Újezd u Uničova
VZ malého rozsahu Zadáno 05.10.2020 16.10.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Moštěnice
nadlimitní Zadáno 29.09.2020 02.11.2020 09:00
Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k.ú. Puklice
VZ malého rozsahu Zadáno 23.09.2020 08.10.2020 10:00
Výkon TDS a BOZP při realizaci polních cest VPC 1N, VPC 2N, vč. výsadby doprovodné zeleně, LBK 35A, 35C a následné 3-leté péče v k.ú. Radyně
VZ malého rozsahu Zadáno 22.09.2020 30.09.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Habartice u Frýdlantu
VZ malého rozsahu Zadáno 17.09.2020 02.10.2020 09:00
Zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Horní Sytová
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2020 29.09.2020 09:00
Pilotní projekt JPÚ Ruda u Nového Strašecí
nadlimitní Zadáno 14.09.2020 19.10.2020 10:00
Projektová dokumentace a autorský dozor na vodní nádrž, záchytný průleh a rekonstrukci polních cest v k.ú. Býkov
VZ malého rozsahu Zadáno 10.09.2020 18.09.2020 09:00
Nákup mobilních telefonů
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2020
Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení KoPÚ v k.ú. Doubravice nad Moravou - I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2020 17.09.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Černožice n/L (B), vč. ucelené části k.ú. Semonice a Vlkov u Jaroměře
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2020 29.09.2020 09:00
Zelený pás Sedlečko u Soběslavě
nadlimitní Zadáno 07.09.2020 08.10.2020 09:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Pavlovice nad Mží
VZ malého rozsahu Zadáno 04.09.2020 17.09.2020 09:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Ústí nad Mží
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2020 16.09.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016