Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy Beňov
nadlimitní Příjem nabídek 02.04.2024 07.05.2024 09:00
Studie odtokových poměrů pro KoPÚ v k.ú. Libonice a části k.ú. Hořice v Podkrkonoší
VZ malého rozsahu Zadáno 28.03.2024 10.04.2024 10:00
Krajinná zeleň v k.ú. Jakubov u Moravských Budějovic
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.03.2024 16.04.2024 08:00
Výzva č. 118 k podání nabídek v kategorii A3-HK: Údržba HOZ Pardubicko - část 2
nadlimitní Zadáno 27.03.2024 08.04.2024 08:00
Výzva č. 117 k podání nabídek v kategorii A3-HK: Údržba HOZ Pardubicko - část 1
nadlimitní Zadáno 27.03.2024 08.04.2024 08:00
Studie odtokových poměrů pro obec Provodov-Šonov
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.03.2024 05.04.2024 12:00
Výstavba soustavy tůní T1, T2 a T3 v k.ú. Dolní Pertoltice
podlimitní Hodnocení 25.03.2024 12.04.2024 09:00
PD a AD PSZ Zabrušany
VZ malého rozsahu Zadáno 21.03.2024 04.04.2024 09:00
Předběžný GTP pro KoPÚ Žíšov
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2024 27.03.2024 08:00
Seminář: Nový metodický návod pro ochranu půdy před erozí v kontextu navrhování protierozních a vodohospodářských opatření v procesu pozemkových úprav
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2024 21.03.2024 09:00
Objednávka - workshop pro zaměstnance SPÚ_KPÚ pro StČ kraj_Trhový Štěpánov
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2024 20.03.2024 09:00
Výzva č. 114 k podání nabídek v kategorii C2-BR: Údržba HOZ „HMZ Hustopeče A-B“
nadlimitní Zadáno 19.03.2024 02.04.2024 08:00
PD na "Realizace polní cesty HC 103 a části biokoridoru KRO32-31 v k.ú. Kožlany " včetně AD
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2024 03.04.2024 09:00
Zpracování geotechnického posudku
VZ malého rozsahu Zadáno 19.03.2024 19.03.2024 10:00
Domovní čistička odpadních vod pro nemovitost Úboč č. p. 49 a Němčice č. p. 2
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.03.2024 10.04.2024 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016