Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k. ú. Holedeč a HPC 2 v k. ú. Stránky
podlimitní Hodnocení 23.11.2018 04.01.2019 09:00
Stavba polní cesty HPC9 v k.ú. Ohrazenice u Turnova
podlimitní Hodnocení 21.11.2018 14.01.2019 09:00
Rámcová dohoda na zajištění dodávky spotřebního materiálu v rámci OOPP
VZ malého rozsahu Zadáno 21.11.2018 29.11.2018 09:00
Rámcová dohoda na poskytování geodetických služeb - vytyčení po pozemkových úpravách - Pobočka Příbram - 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2018 29.11.2018 10:00
Poskytování geodetických služeb pro KPÚ pro Ústecký kraj na období 2019-2021
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2018 03.12.2018 09:00
Odstranění nepovolené skládky pneumatik z pozemků p.č. 1893 a 1886/1 v k.ú. Šluknov
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2018 26.11.2018 11:00
Rekonstrukce polní cesty VPC1 v k. ú. Senec u Rakovníka
podlimitní Zadáno 15.11.2018 05.12.2018 10:00
Poskytnutí 2 licencí cloudové aplikace CROSEUS Continuous Monitoring – Registr smluv 2018
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2018 20.11.2018 10:00
Společná zařízení v k. ú. Kratušín - TDS, koordinátor bezpečnosti práce
VZ malého rozsahu Zadáno 14.11.2018 03.12.2018 08:00
Oprava poškozeného vozidla Škoda Octavia
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2018 19.11.2018 23:59
Projekty na realizaci PSZ v k.ú. Sibřina a Polerady
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2018 23.11.2018 10:00
Realizace polních cest v k.ú. Dobročovice – výkon technického dozoru stavebníka (koordinátora BOZP)
VZ malého rozsahu Zadáno 12.11.2018 19.11.2018 10:00
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP pro stavbu „Polní cesta C14 v k. ú. Rychnov u Nových Hradů“
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2018 19.11.2018 10:00
Zajištění provozní podpory a rozvoje aplikací
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2018 26.11.2018 10:00
Zajištění úklidu, údržby a oprav sídla KPÚ pro Jihomoravský kraj 2019-2021
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2018 27.11.2018 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016