Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PD, vč. AD a GTP pro cestu VPC1 + IP1 v k.ú. Mrázov
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.03.2023 22.03.2023 09:00
PD Polní cesty C21, C54 a suchá nádrž SN1 v k.ú. Bartošovice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.03.2023 22.03.2023 09:00
Zpracování geotechnického průzkumu v katastrálním území Luká
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2023 16.03.2023 09:00
Výsadba zeleně v k.ú. Velké Němčice
nadlimitní Příjem nabídek 07.03.2023 11.04.2023 09:00
Vyhotovení PD a zajištění AD pro polní cestu VC 23 v k. ú. Klenčí pod Čerchovem
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2023 21.03.2023 09:00
TDS na "Stavba vodohospodářských opatření v k.ú. Brodeslavy" včetně BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 06.03.2023 14.03.2023 09:00
Objednávka na zajištění rozborů pitné a odpadní vody 2023 - 2024
VZ malého rozsahu Uzavřeno 06.03.2023 06.03.2023 10:00
Velkolhotský rybník, k.ú. Lhoty u Potštejna
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.03.2023 20.03.2023 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dalovy a Teplýšovice
nadlimitní Příjem nabídek 02.03.2023 05.04.2023 08:30
Výsadba větrolamu IPN/20 v k.ú. Radotice a větrolamu IPN1 v k.ú. Bačkovice
nadlimitní Příjem nabídek 02.03.2023 17.04.2023 08:00
Realizace krajinotvorných a protierozních opatření v k.ú. Němčičky u Hustopečí
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.03.2023 21.03.2023 09:00
Realizace protierozní meze TO1 a příkopu PR1 v k. ú. Sedlec u Poběžovic
podlimitní Hodnocení 28.02.2023 20.03.2023 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Čeraz
podlimitní Hodnocení 28.02.2023 20.03.2023 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vesce u Soběslavi
podlimitní Hodnocení 28.02.2023 17.03.2023 09:00
Výsadba biokoridorů v k.ú. Šakvice
nadlimitní Příjem nabídek 28.02.2023 03.04.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016