Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Biokoridor LBK 44 v k.ú. Úmonín
podlimitní Příjem nabídek 08.06.2022 29.06.2022 09:00
Polní cesta VPC2 Otín u Velkého Meziříčí
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.06.2022 20.06.2022 09:00
Polní cesta, PEO a výsadba zeleně v k.ú. Dobromilice - I. etapa
podlimitní Hodnocení 07.06.2022 23.06.2022 09:00
VP2 - rybník "Na Ždíkově" a polní cesta NCH 1 v k.ú. Obděnice
podlimitní Příjem nabídek 07.06.2022 28.06.2022 09:00
Zpracování PD pro ochranné hrázky OH3, OH5, nádrž VN1 a cestu VC7 v k.ú. Boleslav a v k.ú. Černousy
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.06.2022 22.06.2022 10:00
Vytyčení po KoPU Březí, Ruda a JPU Dolní Heřmanice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.06.2022 17.06.2022 08:00
Akumulační prostor AP1 v k.ú. Jabloňany
podlimitní Hodnocení 07.06.2022 24.06.2022 09:00
TDS a výkon KBOZP pro realizaci vodní nádrže VN 3 v k. ú. Únějovice
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.06.2022 21.06.2022 11:00
Dopracování „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kunějovice“
podlimitní Hodnocení 06.06.2022 22.06.2022 09:00
PD pro rekonstrukci SZ KoPÚ Vlčice u Javorníka nádrž R5 Kačák v LBC 9
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.06.2022 20.06.2022 09:00
R190 – Vodní nádrž VN1 s tůní, DC16 v k.ú. Klášter n. Dědinou
podlimitní Příjem nabídek 06.06.2022 01.07.2022 09:00
Realizace polních cest C2 část1 a C3 k.ú. Moravičany
podlimitní Hodnocení 06.06.2022 22.06.2022 09:00
Biokoridor a biocentrum v k.ú. Mančice a Rašovice
nadlimitní Příjem nabídek 06.06.2022 11.07.2022 09:00
Vyhotovení PD pro stavební povolení a pro realizaci stavby vodní nádrže VN 5 a polní cesty HC 1 v k.ú. Milence, včetně výkonu AD
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.06.2022 16.06.2022 09:00
Stavba polní cesty VC30 v k.ú. Skalice u Znojma
podlimitní Hodnocení 03.06.2022 24.06.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016