Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vypracování znaleckých posudků pro ocenění nemovitých věcí nacházejících se na ložiscích nerostných surovin
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.09.2021 14.09.2021 15:00
Část 2: Užitková vozidla
nadlimitní Příjem nabídek 06.09.2021 22.10.2021 10:00
Část 1: Vozidla do terénu
nadlimitní Příjem nabídek 06.09.2021 22.10.2021 10:00
Obnova autoparku Státního pozemkového úřadu pro rok 2021/2
nadlimitní Zadávání 06.09.2021
Mokřad 1 v k.ú. Prosiměřice
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.09.2021 15.09.2021 09:00
PD včetně ADP Dolany u Pardubic, Plch, Rohovládova Bělá, Staré Ždánice, Vyšehněvice
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.09.2021 23.09.2021 08:00
Náhradní výsadba v k.ú. Chlum u Dubé, Heřmanice v Podještědí a Holany s následnou péčí
VZ malého rozsahu Hodnocení 03.09.2021 15.09.2021 13:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malšice
nadlimitní Příjem nabídek 03.09.2021 05.10.2021 10:00
Měření průtoků na 4 objektech HZZ - PD
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.09.2021 15.09.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vápenná
podlimitní Hodnocení 02.09.2021 20.09.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Raková
podlimitní Hodnocení 02.09.2021 21.09.2021 09:00
Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Pertoltice pod Ralskem
nadlimitní Příjem nabídek 02.09.2021 04.10.2021 09:00
Prostorová analýza MVN v ústeckém kraji
VZ malého rozsahu Zadáno 02.09.2021 02.09.2021 12:00
Záchytný příkop ZP2, polní cesta DC4 a interakční prvek IP9 v k. ú. Žlutava
podlimitní Zadáno 01.09.2021 17.09.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malá a Velká Bukovina a Střeziměřice
podlimitní Hodnocení 01.09.2021 17.09.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016