Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění expertní podpory při posouzení návrhů plánů společných zařízení nebo projektových dokumentací pro realizaci stavby v rámci činnosti Regionálních dokumentačních komisí – VI.
VZ malého rozsahu Zadáno 26.11.2020 11.12.2020 11:00
Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.ú. Jeníkovec, k.ú. Horní Sokolovec a k.ú. Lípa u Havlíčkova Brodu
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2020 07.12.2020 10:00
Podpora ArcGIS a VRF, 1000 kreditů cloudové platformy ArcGIS Online
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2020 25.11.2020 09:00
Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Žíznětice/2
VZ malého rozsahu Zadáno 24.11.2020 02.12.2020 09:00
Úklidové služby pobočka Žďár n.S. 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2020 26.11.2020 09:00
Vypracování projektové dokumentace na navazující vodohospodářská opatření (Roklinka) v k.ú. Svinaře
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2020 04.12.2020 10:00
Pronájem monitorovacího nástroje SW CROSEUS® Continuous Monitoring – Registr smluv
VZ malého rozsahu Zadáno 20.11.2020 30.11.2020 09:00
2 kredity Azure Prepayment
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2020 20.11.2020 00:00
20 ks licence Power BI Pro
VZ malého rozsahu Zadáno 19.11.2020 20.11.2020 00:00
TDS a koordinátor BOZP - Polní cesty Seletice, Sovenice
VZ malého rozsahu Zadáno 18.11.2020 27.11.2020 10:00
Nákup 3 ks switchů HPE 5130
VZ malého rozsahu Zadáno 17.11.2020 18.11.2020 08:00
Dodávka drobné techniky
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2020 16.11.2020 09:00
Licence Acrobat a Adobe Photoshop
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2020 16.11.2020 10:00
Zajištění služeb spojených se správou nemovitých věcí, které jsou ve vlastnictví ČR s příslušností hospodařit pro SPÚ v okrese Louny pro rok 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 13.11.2020 25.11.2020 10:00
Komplexní pozemkové úpravy Stolany a Čejkovice u Mladoňovic
nadlimitní Hodnocení 13.11.2020 16.12.2020 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016