Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektová dokumentace na rekonstrukci PC C2, svodný příkop SP1, SP2, propustek P11, novostavba PC C11, rekonstrukce OP1 v k.ú Kotopeky a novostavba PC C25 a propustku P15 v k.ú. Praskolesy
VZ malého rozsahu Zadáno 18.11.2021 02.12.2021 09:00
Rekonstrukce polní cesty HC 3 v k.ú. Ledčice
podlimitní Vyhodnoceno 18.11.2021 07.12.2021 08:00
Polní cesta HPC3 s ozeleněním a odvodňovací příkop OP1 s propustkem v k.ú. Skramouš
podlimitní Vyhodnoceno 18.11.2021 06.12.2021 08:00
PD, AD pro opatření KoPÚ Verneřicko a Dolní Habartice
podlimitní Zadáno 16.11.2021 06.12.2021 09:00
Polní cesty Cehnice
podlimitní Zadáno 15.11.2021 01.12.2021 09:00
Poskytování služeb Microsoft Azure
VZ malého rozsahu Zadáno 15.11.2021 30.11.2021 10:00
Roční servisní prohlídka vozidla Dacia Duster
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.11.2021 12.11.2021 16:00
Polní cesta HPC 1 - KoPÚ Malovice u Netolic
podlimitní Zadáno 12.11.2021 13.12.2021 09:00
Realizace poldru Nová Ves nad Popelkou se stavbou cesty DPC50 (1.část) a poldru Nové Dvory vč. náhradní výsadby (2. část)
podlimitní Hodnocení 11.11.2021 01.12.2021 09:00
Zajištění úklidu, údržby a oprav sídla KPÚ pro Jihomoravský kraj 2022-2024 2
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2021 29.11.2021 09:00
Provedení předběžného GTP pro PSZ KoPÚ v k.ú. Lesina
VZ malého rozsahu Zadáno 10.11.2021 29.11.2021 08:00
Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k. ú. Vlkov u Rakovníka
podlimitní Zadáno 10.11.2021 01.12.2021 08:30
Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro SPÚ, Pobočku Olomouc v letech 2022 - 2024
VZ malého rozsahu Zadáno 09.11.2021 19.11.2021 10:00
Komplexní pozemkové úpravy Vojtěchov u Hlinska
nadlimitní Hodnocení 09.11.2021 13.12.2021 08:00
Protipovodňová hráz - KoPÚ Vitějovice - Překládka telefonního kabelu
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2021 15.11.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016