Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění dodávky spotřebního materiálu pro zaměstnance Státního pozemkového úřadu
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2023 31.08.2023 10:00
Technický dozor stavebníka pro stavbu: Realizace prvků plánu společných zařízení – III. etapa v k.ú. Žákovice
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2023 07.09.2023 10:00
Výsadba větrolamu IPN/V20 v k.ú. Radotice a větrolamu IPN1 v k.ú. Bačkovice II.
podlimitní Hodnocení 25.08.2023 13.09.2023 08:00
TDS-Zajištění nápravy havarijního stavu dvou propustků v k.ú. Bolehošť, obec Bolehošť
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2023 31.08.2023 23:59
Výzva č. 91 k podání nabídek v kategorii C4-BR: Údržba HOZ HMZ D.Lut.Nerad C, HMZ Jindřichov 3
nadlimitní Zadáno 24.08.2023 04.09.2023 08:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Přimda, Velké Dvorce a Újezd pod Přimdou
nadlimitní Příjem nabídek 24.08.2023 29.09.2023 09:00
Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.ú. Boňkov, k.ú. Česká Bělá, k.ú. Krátká Ves, k.ú. Meziklasí, k.ú. Podmoklany a k.ú. Sloupno u Chotěboře
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.08.2023 07.09.2023 09:00
Polní cesta DC62, svodný příkop PRI1 a zatravněná údolnice v k.ú. Velká Chyška
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.08.2023 07.09.2023 08:00
Komplexní pozemkové úpravy Prosenice
nadlimitní Příjem nabídek 23.08.2023 25.09.2023 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v území dotčeném stavbou D35 v okrese Svitavy
nadlimitní Příjem nabídek 23.08.2023 26.09.2023 08:00
Výzva č. 90 k podání nabídek v kategorii C2-BR: Údržba HOZ „Vícenice MB 167 A“
nadlimitní Zadáno 23.08.2023 04.09.2023 08:00
Stavba polních cest C19 a C20 v k.ú. Perná II
podlimitní Hodnocení 23.08.2023 15.09.2023 09:00
KoPÚ v k.ú. Horky u Srní
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2023 05.09.2023 09:00
Vzdělávací akce - Bonitace půdy
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2023 24.08.2023 08:00
„Vytyčení části schválených návrhů KoPÚ Dvorec u Dubu, Křišťanovice u Záblatí, Kvilda, Netolice, Šipoun a Vodice u Lhenic“
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2023 11.09.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016