Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Upgrade Microsoft Dynamics Navision-ekonomický informační systém
nadlimitní Příjem nabídek 06.03.2019 08.04.2019 10:00
Poskytování tiskových služeb
nadlimitní Příjem nabídek 05.03.2019 05.04.2019 09:00
Údržba HZZ BBV I. stavba - průsak kanálu v km 10,000-10,320
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.03.2019 18.03.2019 09:00
Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Dolní Sukolom
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2019 12.03.2019 10:00
Vypracování dokumentace zjišťování průběhu vlastnických hranic v k.ú. Lipová a k.ú. Hrochov
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2019 11.03.2019 09:00
Ubytování, stravování a pronájem konferenčních prostor pro poradu vedoucích zaměstnanců SPÚ v termín 28. – 29. 3. 2019
VZ malého rozsahu Zadáno 28.02.2019 11.03.2019 10:00
Smlouva o poskytování servisu kopírovacích, tiskových a skenovacích zařízení
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.02.2019 13.03.2019 10:00
Geodetické služby 01/2019 – Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 27.02.2019 13.03.2019 09:00
Kácení dřevin a porostů na pozemcích v příslušnosti hospodařit SPÚ v Moravskoslezském kraji pro rok 2019-2021
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.02.2019 13.03.2019 09:00
Výstavba polní cesty Čeliv HPC 1N
podlimitní Hodnocení 27.02.2019 15.03.2019 09:00
Vytyčení po KoPÚ - okres Kutná Hora (2019)
VZ malého rozsahu Zadáno 26.02.2019 08.03.2019 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velká Ves
podlimitní Příjem nabídek 26.02.2019 08.04.2019 10:00
Polní cesta C 10 - KoPÚ Záblatí u Prachatic
podlimitní Hodnocení 26.02.2019 14.03.2019 09:00
Polní cesta C 10 - KoPÚ Záblatí u Prachatic - TDS, koordinátor bezpečnosti práce
VZ malého rozsahu Zadáno 25.02.2019 11.03.2019 09:00
Realizace vedlejší polní cesty PC 3 v k.ú. Krapice
podlimitní Hodnocení 25.02.2019 18.03.2019 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016