Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Geotechnický průzkum pro KoPÚ Vlčnov
VZ malého rozsahu Zadáno 14.12.2020 22.12.2020 09:00
Část 2 - drogistické zboží
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.12.2020 11.01.2021 10:00
Část 1 - spotřební materiál
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.12.2020 11.01.2021 10:00
Zajištění dodávky spotřebního materiálu a drogistického zboží
VZ malého rozsahu Zadávání 14.12.2020
Nákup velkoformátových tiskáren
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.12.2020 23.12.2020 10:00
Vypracování PD: 1. část Vodní nádrž Na Babách v k. ú. Třesov a zatravněná údolnice včetně rozšíření stávající tůně v k. ú. Pozďátky včetně provedení PGP; 2 část Vodní nádrž Kozáky v k. ú. Meziříčko u Mor. Budějovic včetně provedení PGP
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2020 22.12.2020 10:00
JPÚ Osnice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.12.2020 05.01.2021 10:00
TDS a koordinátor BOZP při realizaci staveb Rekonstrukce protierozní cesty HPC3 a novostavba drenážní cesty C1 s výsadbou v k.ú. Arnoltice, Růžová
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2020 18.12.2020 09:00
Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 2021-2023
VZ malého rozsahu Zadáno 08.12.2020 16.12.2020 10:00
Projektové dokumentace 2020
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2020 17.12.2020 09:00
Projektové dokumentace na polní cesty - okres České Budějovice
VZ malého rozsahu Zadáno 04.12.2020 16.12.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Staré Ransko
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2020 11.12.2020 10:00
Komplexní pozemková úprava Rudíkov
nadlimitní Hodnocení 03.12.2020 18.01.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Košetice a v k.ú. Martinice u Onšova a části k.ú. Chyšná
nadlimitní Hodnocení 03.12.2020 11.01.2021 09:00
Zpracování PD na soustavu tůní v k.ú. Lovčičky lokalita Hroušový
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2020 14.12.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016