Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Záchranný archeologický výzkum – Realizace stavby SZ v k. ú. Kobeřice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.07.2019 24.07.2019 09:00
Realizace polních cest C7 a C24 v k.ú. Doubravany, C14 v k.ú. Sovenice; C6 v k.ú. Seletice, C22, C21 v k.ú. Doubravany
podlimitní Příjem nabídek 11.07.2019 12.08.2019 09:00
Stavba polní cesty NVPC 5 v k.ú. Krsy
podlimitní Příjem nabídek 11.07.2019 29.07.2019 10:00
Stavba polní cesty HPC 1 R v k.ú. Řesanice
podlimitní Příjem nabídek 10.07.2019 29.07.2019 09:00
Rybník Česká Kamenice na p.p.č. 2330 v k.ú. Česká Kamenice – oprava nátoku rybníka
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.07.2019 22.07.2019 11:00
Výstavba polní cesty Vysoké Jamné VPC 11
podlimitní Příjem nabídek 10.07.2019 26.07.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kostelní Radouň
podlimitní Příjem nabídek 10.07.2019 26.07.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vilémovice u Macochy
podlimitní Příjem nabídek 10.07.2019 29.07.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chvalčov a části k.ú. Chvalčova Lhota
nadlimitní Příjem nabídek 10.07.2019 14.08.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Uherčice u Hustopečí
nadlimitní Příjem nabídek 09.07.2019 12.08.2019 09:00
Malování vnitřních prostor Pobočky Chomutov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.07.2019 06.08.2019 14:00
B-B-V 1. stavba – rekonstrukce zvedacího zařízení závlahové ČS
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.07.2019 22.07.2019 17:00
Vypracování inženýrsko geologického průzkumu – KoPÚ v k.ú. Podluhy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.07.2019 14.08.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Luleč
podlimitní Příjem nabídek 08.07.2019 24.07.2019 09:00
Prováděcí dokumentace na stavby polních cest v k.ú. Nová Ves (C1, C3 a C15) a Milovanice (C18, C15a a C14)
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2019 12.07.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016