Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projektové dokumentace a autorské dozory pro realizace PSZ v okrese Chomutov
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.07.2020 31.07.2020 14:00
Jednoduché pozemkové úpravy – upřesnění přídělu – určení hranic pozemků v k.ú. Chvalatice
podlimitní Příjem nabídek 21.07.2020 06.08.2020 09:00
Interakční prvky I 02 (N) a I 07 B (N) v k.ú. Horní Ves u Mariánských Lázní
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.07.2020 10.08.2020 09:30
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP – realizace PSZ v k. ú. Horní Planá a Meziříčí u Malont
VZ malého rozsahu Zadáno 17.07.2020 28.07.2020 08:00
Demolice kotelny na pozemcích parc.č. 104/5 a parc.č. 104/13 v k.ú. Hodkovičky
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.07.2020 30.07.2020 10:00
Projekty pro realizaci vodohospodářských staveb a ozelenění v okrese Hradec Králové
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.07.2020 29.07.2020 09:00
Překládka SEK Hnátnice
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2020 27.07.2020 00:00
PD a AD na výstavbu cesty C5, včetně GTP a výsadby zeleně KZ2 v k. ú. Mnichov u Mar. Lázní
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.07.2020 05.08.2020 10:00
Projektová dokumentace – realizace SZ KoPÚ v k. ú. Bravantice - 3.etapa
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.07.2020 27.07.2020 09:00
Realizace společných zařízení v k.ú. Dlouhá Loučka
podlimitní Příjem nabídek 15.07.2020 17.08.2020 08:00
Projektová dokumentace k realizaci PSZ KoPÚ Děpoltovice včetně GTP a autorského dozoru - VN1.
podlimitní Příjem nabídek 15.07.2020 21.08.2020 09:00
Realizace společných zařízení v k.ú. Dolní Lipka
podlimitní Hodnocení 15.07.2020 04.08.2020 08:00
Technický dozor stavebníka na stavbě "Výstavba polních cest VPC4 a VPC12 v k.ú. Ohníč"
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2020 15.07.2020 11:00
Údržba HOZ Piletice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.07.2020 22.07.2020 15:00
Vytyčování pozemků podle schválených návrhů pozemkových úprav na pobočce Kolín v roce 2020.
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2020 24.07.2020 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016