Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PD - Polní cesta HC1 - R s mokřadem v k.ú. Rájec
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.03.2023 03.04.2023 09:00
Zpracování projektové dokumentace včetně autorského dozoru projektanta Nahý Újezdec HC1a-R a HC1b-R a Stráž u Tachova HPC2R
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.03.2023 29.03.2023 09:00
Polní cesta DC62, svodný příkop PRI1 a zatravněná údolnice v k.ú. Velká Chyška
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.03.2023 04.04.2023 08:00
Rámcová dohoda na poskytování servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidla Škoda Fabia pro Pobočku Bruntál
VZ malého rozsahu Uzavřeno 18.03.2023 18.03.2023 00:00
Vypracování prováděcí PD - Vodohospodářské opatření v k.ú. Sobíňov
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.03.2023 29.03.2023 09:00
Zajištění úklidových služeb pro KPÚ pro Karlovarský kraj a Pobočky Cheb a Karlovy Vary na období od 1.5.2023 do 30.4.2026
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.03.2023 29.03.2023 09:00
Objednávka - workshop pro zaměstnance SPÚ_KPÚ pro StČ kraj
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2023 20.03.2023 09:00
Realizační PD - polní cesty C7 a C34/2 v k.ú. Hodonín
VZ malého rozsahu Zadáno 17.03.2023 20.03.2023 00:00
Realizace prvků USES v k.ú. Ohaře
nadlimitní Příjem nabídek 16.03.2023 19.04.2023 09:00
PD - Polní cesty C04 a C11 v k.ú. Velké Pavlovice
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.03.2023 27.03.2023 10:00
Polní cesty stavby D6 v k. ú. Řevničov II
podlimitní Příjem nabídek 15.03.2023 17.04.2023 08:30
Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro Pobočku Žďár nad Sázavou
VZ malého rozsahu Zadáno 14.03.2023 17.03.2023 11:00
Vytyčení hranic pozemků po KoPÚ 2023 - okres Děčín
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.03.2023 22.03.2023 09:00
KoPÚ Domoušice a části Konětopy u Pnětluk
podlimitní Příjem nabídek 13.03.2023 03.04.2023 09:00
Realizace lokálního biocentra LBC73 k.ú. Tisová u V. Mýta
podlimitní Příjem nabídek 13.03.2023 03.04.2023 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016