Veřejná zakázka: Výsadba větrolamů V6, V10, V11, V12 a V28 v k.ú. Přibice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 45635
Systémové číslo: P24V00000107
Evidenční číslo zadavatele: NPO/2024
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-010680
Datum zahájení: 08.03.2024
Nabídku podat do: 10.04.2024 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Výsadba větrolamů V6, V10, V11, V12 a V28 v k.ú. Přibice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je založení větrolamů navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Přibice, které budou spočívat ve výsadbě autochtonních dřevin a založení bylinné vegetace na pozemcích ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu. Pozemky byly k realizaci vymezeny jako protierozní opatření, přičemž budou současně plnit základní funkci místních systémů ekologické stability krajiny. Celková výměra určená pro realizace výsadeb je 3,17 ha. Součástí plnění bude zajištění tříleté následné péče o porost.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 671 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihomoravský kraj
 • Brno-venkov

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy