Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Implementace změn v přejímce dat vytvořených podle nové legislativy (nová verze VFP 4.5) POZEM+
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2022 31.08.2022 00:00
Podpora změn v technickém standardu PSZ 2022 POZEM+
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2022 31.08.2022 00:00
Jednoduchá pozemková úprava - upřesnění přídělů v k. ú. Horšov a Vidice
VZ malého rozsahu Zadáno 29.08.2022 15.09.2022 09:00
Dodávka kancelářských židlí pro Pobočku Bruntál
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.08.2022 26.08.2022 13:00
Vyhotovení lesního hospodářského plánu
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2022 01.09.2022 00:00
Výsadba biokoridorů LBK 198 a LBK 201 v k.ú. Jítrava
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2022 05.09.2022 09:00
Výměna kotle v bytě č. 1 Zátor č.p. 178
VZ malého rozsahu Uzavřeno 25.08.2022 25.08.2022 00:00
Komlexní pozemkové úpravy v k.ú. Špinov a k.ú. Buková
nadlimitní Zadáno 24.08.2022 30.09.2022 11:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Černá Voda
nadlimitní Zadáno 24.08.2022 05.10.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bratrušov
nadlimitní Zadáno 24.08.2022 29.09.2022 09:00
Polní cesta S4 v k. ú. Všeruby u Kdyně
podlimitní Zadáno 24.08.2022 12.09.2022 09:00
PD a AD na společná zařízení Trhová Kamenice, Orel a Nasavrky
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2022 02.09.2022 09:00
TDS Polní cesta C4 v k.ú. Racková
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2022 31.08.2022 00:00
Komplexní poskytování služeb v oblasti BOZP a PO
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2022 05.09.2022 10:00
TDS a výkon KBOZP pro polní cestu S4 v k. ú. Všeruby u Kdyně
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2022 15.09.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016