Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemková úprava Záboří u Dvora Králové
podlimitní Zadáno 23.06.2021 14.07.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kozlovice a Měrkovice
nadlimitní Zadáno 23.06.2021 28.07.2021 09:00
Realizace biokoridoru IIBK3 k.ú. Dvory u Nymburka včetně následné 3-leté péče
podlimitní Zadáno 22.06.2021 15.07.2021 10:00
PD – Polní cesta HC 01 včetně IP v k.ú. Dolní Věstonice
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2021 02.07.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hněvčeves, vč. ucelené části k.ú. Sovětice a Horní Černůtky
podlimitní Zadáno 21.06.2021 12.07.2021 09:00
Vyhotovení znaleckých posudků v rozsahu činnosti Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj pro období 2021 - 2024
nadlimitní Zadáno 21.06.2021 23.07.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Určice
nadlimitní Zadáno 18.06.2021 22.07.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kamenné Zboží, Vinice a Městec Králové
nadlimitní Zadáno 17.06.2021 26.07.2021 08:30
Zajištění likvidace invazních rostlin na pozemcích v příslušnosti hospodaření Státního pozemkového úřadu, včetně následné péče a v návaznosti na ukončené projekty v Karlovarském kraji
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2021 30.06.2021 09:00
Vytyčení hranic pozemků po KoPÚ pro Liberecký kraj 2021-2023
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2021 30.06.2021 10:00
Stavba ochranných nádrží N04 a N06 v k.ú. Hovorany
podlimitní Zadáno 16.06.2021 02.07.2021 09:00
Projektová dokumentace akce "Rekonstrukce vodní nádrže, LBC7 a cesta C13A v k.ú. Vitčice na Moravě - II. etapa"
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2021 25.06.2021 09:00
Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Luhov u Mimoně
podlimitní Zadáno 15.06.2021 02.07.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Jakartovice
nadlimitní Zadáno 14.06.2021 19.07.2021 09:00
Rámcová dohoda pro vytyčování pozemků po pozemkových úpravách, ZL 2021 - 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2021 30.06.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016