Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavba soustavy PEO hrázek v lokalitě Podomí a výsadba ORG1 v k. ú. Staré Hvězdlice
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2022 10.08.2022 09:00
Zajištění správy sídla ústředí SPÚ včetně zajištění provozu kotelen a údržby budov
nadlimitní Zadáno 26.07.2022 29.08.2022 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Opatovice u Rajhradu II
nadlimitní Zadáno 25.07.2022 30.08.2022 09:00
Hlavní polní cesta, k.ú. Horní Němčí - přeložka zařízení DS č. 9090011127
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2022 27.07.2022 18:00
Navýšení mandays ke smlouvě Object Gears
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2022 26.07.2022 11:00
Projektová dokumentace „Hlavní polní cesta HC13-R, vedlejší polní cesta VC19, ochranný příkop OP1, k.ú. Krhov u Bojkovic“
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2022 08.08.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Brumovice
nadlimitní Zadáno 22.07.2022 24.08.2022 09:00
KoPÚ v k.ú. Trnčí
podlimitní Zadáno 22.07.2022 09.08.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Blažejovice
podlimitní Zadáno 22.07.2022 22.08.2022 08:30
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Drahouš a Tlestky
podlimitní Zadáno 22.07.2022 10.08.2022 08:30
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem
podlimitní Zadáno 21.07.2022 08.08.2022 08:00
Projektová dokumentace pro realizaci KoPÚ Horní Újezd – I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2022 08.08.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Stračovská Lhota, včetně ucelené části k.ú. Mžany a Stračov
podlimitní Zadáno 20.07.2022 08.08.2022 09:00
Realizace SZ obce Holasovice I. etapa
podlimitní Zadáno 20.07.2022 08.08.2022 09:00
PD vč. AD a pro HS 8 v k.ú. Hůrka u Libé
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2022 03.08.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016