Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování znaleckých posudků v rozsahu činnosti KPÚ pro Zlínský kraj 2021-2022
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2021 25.05.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dobřichov, Pečky a Ratenice
nadlimitní Zadáno 13.05.2021 21.06.2021 08:30
PD pro realizaci SZ KoPÚ a JPÚ v k.ú. Supíkovice HC 1-4 a poldru, cest HC 6.1 k.ú. Nová Ves u Jeseníka a HC 6.2 v k.ú. Hradci u Jeseníka
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2021 24.05.2021 09:00
Výsadba LBK 4/14 a LBK 6/14 v k.ú. Červené Pečky
nadlimitní Zadáno 13.05.2021 23.06.2021 10:00
Realizace polní cesty HPC6 a odvodňovacího příkopu PK1 v k. ú. Břežany II
podlimitní Zadáno 13.05.2021 15.06.2021 10:00
Realizace polních cest HC1 a HC3 v k.ú. Děpoltovice
podlimitní Zadáno 13.05.2021 03.06.2021 09:00
Integrace E-ZAK a ISPU
VZ malého rozsahu Zadáno 13.05.2021 14.05.2021 00:00
Provedení předběžného GTP pro KoPÚ v k.ú. Doupovské Hradiště, Třebouň a Bezděkov u Prachomet
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2021 24.05.2021 09:00
Instalace samozhášecího systému do serveroven v budovách ústředí SPÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2021 20.05.2021 10:00
Výstavba otevřeného příkopu OP2 v k.ú. Krakořice
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2021 26.05.2021 09:00
Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů - určení hranic pozemků v k.ú. Květnov
podlimitní Zadáno 12.05.2021 31.05.2021 09:00
Realizace IPN1-5 v k. ú. Ohníč
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2021 28.05.2021 09:00
Zajištění BOZP na akci rekonstrukce polní cesty C 35 v k.ú. Holany
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.05.2021 12.05.2021 11:00
Zajištění TDS na akci rekonstrukce polní cesty C 35 v k.ú. Holany
VZ malého rozsahu Uzavřeno 12.05.2021 12.05.2021 11:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Prostřední Poříčí
podlimitní Zadáno 12.05.2021 31.05.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016