Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bratřice
nadlimitní Zadáno 20.05.2022 28.06.2022 09:00
KoPÚ Mnichov u Lučního Chvojna
nadlimitní Zadáno 20.05.2022 27.06.2022 09:00
Projektová dokumentace – LBC 423, LBK 745 s propojovací polní cestou C2 v k. ú. Stehelčeves
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2022 06.06.2022 09:00
Zajištění ZAV na akci "Rekonstrukce polní cesty VPC C6 v k. ú. Holany"
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.05.2022 19.05.2022 15:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kyjovice
podlimitní Zadáno 19.05.2022 14.06.2022 09:00
Realizace polní cesty VC12-R a VC20-R v k.ú. Sedlo u Číměře
podlimitní Zadáno 19.05.2022 07.06.2022 09:00
Realizace PSZ v k. ú. Nákří
podlimitní Zadáno 19.05.2022 09.06.2022 09:00
Realizace obecního rybníka R1 a polních cest C6 a C16 v k.ú. Černíč
podlimitní Zadáno 19.05.2022 13.06.2022 09:00
Předběžný geotechnický průzkum pro KoPÚ Kostelany nad Moravou
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2022 25.05.2025 15:09
Výzva č. 1 k podání nabídek v kategorii A2-HK: Údržba HOZ Hradecko, Trutnovsko
nadlimitní Zadáno 18.05.2022 30.05.2022 08:00
Vyhotovení znaleckých posudků pro KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 2022 - 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2022 06.06.2022 10:00
Projektová dokumentace pro realizaci stavby "PEO, VHO a výsadba zeleně v k.ú. Vícov - II. etapa"
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2022 26.05.2022 09:00
Vzdělávací akce " celostátní odborný seminář Aktualizace Metodického návodu k provádění pozemkových úprav a novelizovaná legislativa"
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2022 18.05.2022 12:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Očihovec a části k. ú. Očihov
podlimitní Zadáno 18.05.2022 06.06.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Mnichov
nadlimitní Zadáno 17.05.2022 23.06.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016