Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zapůjčení 2 ks UPS EVER POWERLINE GREEN
VZ malého rozsahu Zadáno 03.10.2023 04.10.2023 00:00
Vypracování PD pro rekonstrukci kotelny administrativní budovy SPÚ v Ostravě, Libušina 8
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2023 09.10.2023 09:00
Vytyčení pozemků po KoPÚ v k.ú. Rudné
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2023 05.10.2023 08:30
Vytyčení pozemků po KoPÚ v k.ú. Vysoká Pec u Nejdku
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2023 05.10.2023 08:30
Vytyčení hranic pozemků po KoPÚ v k.ú. Vysoká Pec u Nejdku a po KoPÚ v k.ú. Rudné
VZ malého rozsahu Zadávání 27.09.2023
Zpracování dokumentace pro vodní díla „Slavík I“ a „Slavík II“ v katastrálním území Slavičín
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2023 06.10.2023 09:00
Vytyčení pozemků po KoPÚ v k.ú. Poustka u Františkových Lázní
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2023 02.10.2023 09:00
Vybudování trafostanic v k.ú. Kostelec u Stříbra a Stříbro a oprava trafostanic v k.ú. Čečkovice a Černošín
nadlimitní Zadáno 19.09.2023 20.10.2023 08:00
Poskytnutí geodetických služeb - Vytyčení vlastnických hranic po dokončených KoPÚ v okr. Beroun 2023/2024
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2023 26.09.2023 10:00
Autorský dozor pro stavbu suchých poldrů SN1, SN2 a polních cest v k.ú. Kostelec u Kyjova
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2023 21.09.2023 00:00
Oprava vodní nádrže Chyjice
podlimitní Zadáno 14.09.2023 16.10.2023 09:00
Koordinátor BOZP pro stavbu suchých poldrů SN1, SN2 a polních cest v k.ú. Kostelec u Kyjova
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2023 21.09.2023 00:00
Technický dozor stavebníka pro stavbu suchých poldrů SN1, SN2 a polních cest v k.ú. Kostelec u Kyjova
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2023 21.09.2023 00:00
Zpracování PD větrolamů a PC v k. ú. Chřešťovice a Jehnědno včetně stavebního povolení a zajištění AD
VZ malého rozsahu Zadáno 13.09.2023 22.09.2023 10:00
Dodávka originálních tonerů a dalšího spotřebního materiálu do tiskáren a kopírovacích zařízení SPÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 13.09.2023 25.09.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016