Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Oprava opěrných zdí na pozemku p.č. 1476/46 v k.ú.Bělá u Děčína 21.02.2017
Přepracování části dokumentace komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Ústí u Humpolce – návrhu nového uspořádání pozemků 21.02.2017
Studie odtokových poměrů před zpracováním KoPÚ v k.ú. Trubín 21.02.2017
TDS Chvojenec 21.02.2017
TDS Chvojenec 21.02.2017
Technické zajištění provozuschopnosti a funkcionality aplikace Monitoring čerpání finančních prostředků pozemkových úprav 21.02.2017
Výzva č. 3 k provedení geodetických služeb v okrese Kroměříž dle rámcové smlouvy č. 600-2016-525101 21.02.2017
Část 3) Komplexní pozemková úprava v k.ú. Násedlnice 20.02.2017
Část 3 - Stráň 20.02.2017
PD Polní cesty Tchořovice II. etapa 20.02.2017
Polní cesta HPC2 Mitrov 20.02.2017
Projektová dokumentace na výstavbu VPC 7 v k.ú. Žichov 20.02.2017
Studie odtokových poměrů Moravská Sázava 20.02.2017
Suchá nádrž Červenice N2 v k.ú. Šardice 20.02.2017
Údržba nepronajatých pozemků v Ústeckém kraji pro období 2017-2018 - okres Chomutov 20.02.2017
Údržba nepronajatých pozemků v Ústeckém kraji pro období 2017-2018 - okres Louny 20.02.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Seménkovice a částech k.ú. Postoloprty a Rvenice 17.02.2017
Koordinátor BOZP na stavbě suché nádrže N2 v k.ú. Šardice 17.02.2017
Část 1 - Zpracování realizačních projektů polních cest 16.02.2017
VYS - TDS polní cesty C1, C8 a C11 v k.ú. Uhřínov 16.02.2017