Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Část 1) Komplexní pozemková úprava v k.ú. Březina u Mnichova Hradiště 15.02.2017
Část 2) KoPÚ v k.ú. Podolí u Mnichova Hradiště 15.02.2017
Komplexní pozemková úprava Prostřední Lánov 15.02.2017
„Projektová dokumentace - Společná zařízení KoPÚ Vitějovice“ - Část 2 - Zpracování vodohospodářských realizačních projektů a projektů na zlepšení životního prostředí 15.02.2017
Smlouva o dílo - Studie na posouzení vlivu stavby „D6 MÚK Chlumeček – státní hranice“ na novou organizaci ZPF v k.ú. Pomezí nad Ohří 15.02.2017
Úpravy v kanceláři A106 15.02.2017
Polní cesta C1 a C3 + LBC 3 k.ú. Chvojenec 14.02.2017
Smlouva o dílo o provedení opravy stavby HZZ - P-L I. - tlakové nádoby - výměna 14.02.2017
Část 2 - KoPÚ Vír a hrdá Ves 13.02.2017
Část 4 - KoPÚ Český Herálec 13.02.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tři studně; k.ú. Vír a Hrdá Ves; k.ú. Milasín; k.ú. Český Herálec; 2. část VZ k.ú. Vír a Hrdá Ves 13.02.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tři studně; k.ú. Vír a Hrdá Ves; k.ú. Milasín; k.ú. Český Herálec; 2. část VZ k.ú. Vír a Hrdá Ves 13.02.2017
Domažlicko 10.02.2017
Karlovarsko 10.02.2017
Polní cesty C2 a C110 k.ú. Zlámanec 10.02.2017
Tachovsko a Plzeň – sever 10.02.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Líšťany u Cítolib a části k. ú. Cítoliby 09.02.2017
Objednávka č. 135-2017-504101/ k.ú. Boříkovy, Kolinec 09.02.2017
Objednávka č. 136-2017-504101/k.ú. Holovousy, Hlince 09.02.2017
Přepracování části schváleného PSZ KoPÚ Bolešiny 09.02.2017