Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Ocenění věcných břemen a škod na majetku pro okresy Olomouc, Prostějov a Přerov 01.03.2017
Pokácení náletových dřevin a vysekání trávy na pozemku s par. č. 155/10 v k.ú. Švihov u Klatov 01.03.2017
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA OUTSOURCING PROFESIONÁLNÍCH ODBORNÝCH SLUŽEB ICT PRO OBDOBÍ 2016 – 2018 ČÁST SPECIALISTA ICT ŘÍZENÍ SLUŽEB 01.03.2017
PROVÁDĚCÍ SMLOUVAOUTSOURCING PROFESIONÁLNÍCH ODBORNÝCH SLUŽEB ICT PRO OBDOBÍ 2016 2018ČÁST SPECIALISTA ŘÍZENÍ ICT SLUŽEB 01.03.2017
Smlouva o dílo na Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Šilheřovice 01.03.2017
Uzavření příkazní smlouvy na zajištění služeb souvisejících se správou majetku v okresech Brno-město, Brno-venkov, Blansko a Vyškov 01.03.2017
Dlouhá Lomnice 28.02.2017
Komplexní pozemkové úpravy Albrechtice a Drahonice 28.02.2017
Veřejná zakázka: TDS na „Stavby HPC 1 a HPC 2 v k.ú. Nezdřev“ včetně BOZP 28.02.2017
Hlavní polní cesta HC5 v k.ú. Malá Bystřice 24.02.2017
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA OUTSOURCING PROFESIONÁLNÍCH DBORNÝCH SLUŽEB ICT PRO OBDOBÍ 2016 - 2018 24.02.2017
Ubytování, stravování a pronájem konferenčních prostor v termínu 8. – 10.3.2016 pro poradu vedoucích zaměstnanců SPÚ 24.02.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chotovenka 23.02.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Světec a část k. ú. Chotějovice 23.02.2017
Údržba nepronajatých pozemků v Ústeckém kraji pro období 2017-2018 - okres Děčín 23.02.2017
Údržba nepronajatých pozemků v Ústeckém kraji pro období 2017-2018 - okres Ústí nad Labem, Teplice a Most 23.02.2017
Objednávka č. 191-2017-504101/k.ú. Červená u Kašperských Hor 22.02.2017
Objednávka č. 4 k rámcové smlouvě na poskytování geodetických služeb 2-2016-508101 22.02.2017
Studie na posouzení vlivu výstavby dálnice D 1, stavba 0136 Říkovice – Přerov, na organizaci zemědělského půdního fondu 22.02.2017
Vyhotovení znaleckých posudků v rozsahu činnosti Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu 22.02.2017