Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
HOZ Hostinné 18.10.2016
Kácení stromů na pozemcích p.č. 1103 a p.č. 1104 v k.ú. Plumlov 18.10.2016
Protipovodňová opatření Předenice 18.10.2016
Technický dozor stavebníka nad výstavbou PPO v k.ú. Švihov, včetně zajištění výkonu koordinátora BOZP 18.10.2016
Zajištění úklidových prací pro Pobočku Vsetín SPÚ 18.10.2016
Zpracování dat výstupů pozemkových úprav 18.10.2016
Dodatečné zjišťování hranic pozemků neřešených ve smyslu § 2 zákona č. 139/2002 Sb. v KoPÚ Říčky v O.h. 17.10.2016
Kácení a ořez stromů v Jihomoravském kraji 2016-2019 17.10.2016
Polní cesta PV 28 v k.ú. Tečovice 17.10.2016
Realizace biokoridoru BK10 v k.ú. Měrovice nad Hanou 17.10.2016
Realizace společných zařízení navržených v JPÚ Dětmarovice – polní cesta C 01 17.10.2016
Studie odtokových poměrů katastrálního území Střítež nad Bečvou 17.10.2016
TDS pro stavbu „Realizace společných zařízení navržených v JPÚ Dětmarovice – polní cesta C 01“ 17.10.2016
Výměna a pokládka podlahové krytiny, provedení malířských prací na Pobočce Břeclav 17.10.2016
Zajištění služeb pro workshop zaměstnanců SPÚ - KPÚ pro Královéhradecký kraj 13.10.2016
Dlouhá Lomnice 12.10.2016
HOZ Březín 12.10.2016
Smlouva o dílo KoPÚ Staré Město u Moravské Třebové - opakované uveřejnění smlouvy z důvodu ochrany osobních údajů, původní uveřejnění dne 20.10.2016 12.10.2016
Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Borovnice u Českých Budějovic 12.10.2016
Vypracování projektové dokumentace na společná zařízení Malé Výkleky, neratov a Urbanice 12.10.2016