Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Část 2 17.03.2017
Dodávka spotřebního materiálu do frankovacích strojů značky Pitney Bowes DM300c pro potřeby organizačních jednotek 17.03.2017
Komplexní pozemkové úpravy Nišovice 17.03.2017
Objednávka č. 4 17.03.2017
Technický dozor stavebníka stavby Protipovodňová opatření I. etapa v k.ú. Racková 17.03.2017
Provoz HZZ - COO NM, Kanál K7 – Trníček a trubní kanál T 16.03.2017
KoPÚ Bojmany 15.03.2017
KoPÚ Zdeslavice u Černín 15.03.2017
Objednávka č. 305-2017-504101/k.ú. Česká Bříza, Žichlice 15.03.2017
Protierozní a protipovodňová opatření vč. cesty HC3, k.ú. Korytná 15.03.2017
Realizace hospodářského sjezdu v k. ú. Hranice u Nových Hradů a v k. ú. Dříteň (II.) 15.03.2017
Technický dozor stavebníka nad realizací polních cest C12, C13, C17 v k. ú. Dubné včetně zajištění služeb koordinátora BOZP 15.03.2017
HK-Zajištění úklidových služeb pro KPÚ pro Královéhradecký kraj a Pobočku Hradec Králové 14.03.2017
"Technický dozor stavebníka nad výstavbou polních cest "Za Řekou" v k.ú. Uhliště" 14.03.2017
Demolice komína (bývalý lihovar) v k.ú. Bohuslavice u Hlučína 13.03.2017
HOZ Praskolesy 13.03.2017
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Studenec u Stach 13.03.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dědovice 13.03.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dolní Ostrovec 13.03.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Horní Ostrovec 13.03.2017