Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Protierozní opatření k.ú. Ledčice - technický dozor 27.03.2017
Studie odtokových poměrů v k.ú. Dožice, v k.ú. Starý Smolivec a v k.ú. Radošice 27.03.2017
TDS pro realizaci polních cest B7 a B9 v k.ú. Horní Slatina a rekonstrukci polní účelové komunikace C25 HPC a C26 HPC v k.ú. Tušť 27.03.2017
Vytyčení hranic pozemků po KoPÚ Smilovice u Třince 27.03.2017
Geodetické služby - Výzva č. 289/2017 24.03.2017
Protierozní opatření k.ú. Ledčice 24.03.2017
Část 2 Technický dozor stavebníka na stavbě polních cest HC6 v k.ú. Hřibojedy a HC2 v k.ú. Dubenec 23.03.2017
Chrastavice 23.03.2017
Komplexní pozemkové úpravy Verměřovice 23.03.2017
Tlumačov O1, přítoky Mojeny 23.03.2017
Kácení a prořez stromů pro okres Litoměřice 2017 22.03.2017
Pokácení a průřez nebezpečných a náletových stromů a provedení náhradní výsadby v k.ú. Vejprnice, Veřechov, Všeruby u Plzně, Dobřany, Chotíkov u Plzně 22.03.2017
Realizace polních cest B7 a B9 v k.ú. Horní Slatina 22.03.2017
Vypracování PD polních cest HPC 3 a HPC 4 a mokřadů 1,2,3 v k. ú. Štěpánov u Leštiny 22.03.2017
HOZ Ohrada O-1,Klavary Sadská 21.03.2017
Část 1 Technický dozor stavebníka na stavbě polní cesty HC13 Vlčice mezi obcemi Vlčice a Čermná 20.03.2017
Projektová dokumentace na výstavbu malé vodní nádrže VN 1, VN 2 a výsadbu biocentra LBC 106 v k.ú. Zderaz u Kolešovic, okres Rakovník 20.03.2017
„TDI, koordinátor bezpečnosti práce - Společná zařízení v katastrálním území Hlásná Lhota“ 20.03.2017
Zajištění provozu, vyhodnocování událostí a zpracování údajů z databáze webového portálu Monitoring eroze zemědělské půdy pro rok 2017 20.03.2017
Část 1 17.03.2017