Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Smlouva o dílo na provedení AD v k.ú. Košatka 14.07.2017
Smlouva o dílo - PD vč. GTP v k.ú. Košatka 14.07.2017
Smlouva o dílo - Realizace polní cesty C4 v k.ú. Tisová u Vysokého Mýta 14.07.2017
Výkon autorského dozoru projektanta pro stavbu Kuželov - hlavní polní cesta C2 14.07.2017
Výkon TDI pro stavbu Kuželov - hlavní polní cesta C2 14.07.2017
Výstavba účelových komunikací PC4 a PC5 Drahov 14.07.2017
Dodávka a instalace klimatizace - Pobočka Vsetín 13.07.2017
Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k.ú. Vílanec 13.07.2017
Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby s názvem „Hlavní polní cesta C9 v k. ú. Dobrotice“ 13.07.2017
Realizace PSZ v k. ú. Malče 13.07.2017
Realizace společných zařízení KoPÚ Hradčany na Moravě 13.07.2017
Realizace společných zařízení KoPÚ Hradčany na Moravě 13.07.2017
Realizace společných zařízení KoPÚ Podolí u Přerova 13.07.2017
Realizace společných zařízení KoPÚ Podolí u Přerova 13.07.2017
Realizace společných zařízení KoPÚ Polom u Hranic 13.07.2017
Realizace společných zařízení KoPÚ Polom u Hranic 13.07.2017
Polní cesty Malenice 12.07.2017
Stavba polní cesty HC4 v k.ú. Blatnička 12.07.2017
KoPÚ Líský 11.07.2017
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Soběslavsko" 11.07.2017