Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Nákup GNSS zařízení 17.07.2017
Realizace společných zařízení KoPÚ Březná 17.07.2017
Realizace společných zařízení KoPÚ Březná 17.07.2017
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Klatovsko II" 17.07.2017
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Tlumačov" 17.07.2017
Smlouva o dílo o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Uherskohradišťsko" 17.07.2017
Technický dozor investora nad realizací PSZ v k. ú. Malče 17.07.2017
Vyhotovení znaleckých posudků v rozsahu činnosti KPÚ pro Kraj Vysočina - 2017 17.07.2017
Koordinátor BOZP pro stavbu Kuželov - hlavní polní cesta C2 14.07.2017
PD na polní cestu NVPC 5 v k.ú. Krsy včetně AD 14.07.2017
Smlouva o dílo na provedení AD v k.ú. Košatka 14.07.2017
Smlouva o dílo - PD vč. GTP v k.ú. Košatka 14.07.2017
Smlouva o dílo - Realizace polní cesty C4 v k.ú. Tisová u Vysokého Mýta 14.07.2017
Výkon autorského dozoru projektanta pro stavbu Kuželov - hlavní polní cesta C2 14.07.2017
Výkon TDI pro stavbu Kuželov - hlavní polní cesta C2 14.07.2017
Výstavba účelových komunikací PC4 a PC5 Drahov 14.07.2017
Dodávka a instalace klimatizace - Pobočka Vsetín 13.07.2017
Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k.ú. Vílanec 13.07.2017
Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby s názvem „Hlavní polní cesta C9 v k. ú. Dobrotice“ 13.07.2017
Realizace PSZ v k. ú. Malče 13.07.2017