Registr smluv

mezi
od
Název Datum smlouvy
Polní cesta HPCn2 v k.ú. Zamachy 07.02.2017
Projektová dokumentace na výstavbu polní cesty C10 v k.ú. Hostokryje včetně navazující C44 v k.ú. Senomaty 07.02.2017
Aktualizace KoPÚ Dobrochov a vyhotovení pokladů pro vydání rozhodnutí dle § 11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb., v platném znění 06.02.2017
Část 1: Studie odtokových poměrů Březová u Úmonína 06.02.2017
Část 2: Studie odtokových poměrů Vavřinec 06.02.2017
Část 3: Studie odtokových poměrů Zdeslavice u Chlístovic 06.02.2017
"JPÚ Klobouky - západ" v k.ú. Klobouky u Brna 06.02.2017
JPÚ Klobouky-západ v k.ú. Klobouky u Brna 06.02.2017
Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Skupice u Postoloprt 06.02.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Slatinky 06.02.2017
Technický dozor investora pro stavbu: „Realizace plánu společných zařízení v k.ú. Horní Sukolom – I. etapa“ 06.02.2017
Úprava projektové dokumentace Realizace biocentra LBC7 a polních cest VC14, VC15a a VC15b v k.ú. Bílý Potok dle požadavku AOPK, regionální pracoviště Olomoucko, včetně zpracování manipulačního řádu dvou nádrží biocentra LBC7 v k.ú. Bílý Potok 06.02.2017
Část 1 - Komplexní pozemkové úpravy Návojná II 03.02.2017
KoPÚ Úholičky 03.02.2017
Objednávka č. 23 - Ořez stromů v k. ú. Jesenice u Rakovníka - objednávka k rámcové smlouvě Údržba pozemků ve Středočeském kraji (ID smlouvy 229445) 03.02.2017
Projektová dokumentace pro realizaci cest B6, B7, B5, B9 v k.ú. Budeč 03.02.2017
Poskytování služeb spojených s dokončením restitučních spisů dle zákona č. 229/1991 Sb. a s přípravou geodetických podkladů pro KoPÚ (typologie) zadávaných dle zákona č. 139/2002 Sb. 02.02.2017
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bohuslavice u Zlína II 01.02.2017
Poskytování služeb spojených s přípravou podkladů pro řešení nájemních vztahů a dalšího nakládání s majetkem, nabývající tituly k nemovitostem na LV 10002 a databázi Registru smluv 01.02.2017
SoD na AD pro stavbu „Realizace SZ Brušperk – l. etapa 01.02.2017