Smlouva: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nížkovice - SoD

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 11367
Evidenční číslo: 438-2020-523101
Datum uzavření smlouvy: 15.06.2020
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ano
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 606 120,00
Cena v Kč vč. DPH: 3 153 405,20
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nížkovice

Název (předmět)

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nížkovice - SoD

Schválil / podepsal

JMK-VZ

Stručný popis

Zpracování komplexních pozemkových úprav v k.ú. Nížkovice na základě žádostí vlastníků pozemků podle zákona č. 139/2002 Sb. s cílem prostorově a funkčně uspořádat vlastnická práva k pozemkům a s nimi související věcná břemena, pozemky zpřístupnit a zajistit podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky KoPÚ budou sloužit pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro územní plánování. Předpokládaná výměra řešeného území činí 596 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihomoravský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy