Smlouva: Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Polní cesty HPC4 a HPC5 a tůň č.1 v k.ú. Kněžice u Městce Králové

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14363
Datum uzavření smlouvy: 14.07.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 7 987 022,14
Cena v Kč vč. DPH: 9 664 296,79
Zadávací řízení: Realizace polních cest HPC4 a HPC5 a tůně č.1 v k.ú. Kněžice

Název (předmět)

Smlouva o dílo na zhotovení stavby - Polní cesty HPC4 a HPC5 a tůň č.1 v k.ú. Kněžice u Městce Králové

Schválil / podepsal

STČ-VZ

Stručný popis

Realizace plánu společných zařízení KoPÚ Kněžice u Městce Králové. Výstavba navržených polních cest HPC4 a HPC5 včetně výsadby doprovodné zeleně bez následné péče a tůně č. 1 v biocentru LBC B6 k.ú. Kněžice u Městce Králové. Zakázka není dělena na části.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy