Smlouva: Smlouva o dílo na zhotovení stavby Hlavní polní cesta HC7 v k.ú. Malá Bystřice

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 14409
Evidenční číslo: 986-2021-525204
Datum uzavření smlouvy: 16.07.2021
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 3 334 167,58
Cena v Kč vč. DPH: 4 034 342,77
Zadávací řízení: Hlavní polní cesta HC7 v k.ú. Malá Bystřice

Název (předmět)

Smlouva o dílo na zhotovení stavby Hlavní polní cesta HC7 v k.ú. Malá Bystřice

Schválil / podepsal

ZLK-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavebního objektu SO 101 Polní cesta HC7. Jedná se o rekonstrukci hlavní polní cesty HC7 s asfaltobetonovým krytem, v kategorii P 3,5/30 o celkové délce 1 205 m.
Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanoví Smlouva o dílo, jejíž podmínky je dodavatel povinen dodržovat při provádění díla a projektová dokumentace pro provádění stavby, která je přílohou č. 6 a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je přílohou č. 7 výzvy k podání nabídky.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Zlínský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy