Smlouva: Smlouva o dílo - Rekonstrukce hospodářského sjezdu S11 v k.ú. Losina/4

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 16987
Evidenční číslo: 580-2022-504201
Datum uzavření smlouvy: 20.07.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 484 473,65
Cena v Kč vč. DPH: 586 213,12
Zadávací řízení: Rekonstrukce hospodářského sjezdu S11 v k.ú. Losina/4

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Rekonstrukce hospodářského sjezdu S11 v k.ú. Losina/4

Schválil / podepsal

PLK-VZ

Stručný popis

Předmětem jsou stavební úpravy stávajícího hospodářského sjezdu (HS) ze silnice II/230 (Losina-Černotín) na zemědělsky obhospodařovaný pozemek p.č. 508 v k.ú. Losina.

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná projekční společností D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., Útušice 66, 332 09 Štěnovice, IČO: 26388791, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

Tato stavba nepodléhá stavebnímu povolení a stejně tak kolaudačnímu řízení.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy