Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Temenice a v k.ú. Horní Temenice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 24868
Systémové číslo: P19V00002455
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-025706
Datum zahájení: 25.07.2019
Nabídku podat do: 28.08.2019 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Temenice a v k.ú. Horní Temenice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Dolní Temenice a v katastrálním území Horní Temenice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).

Oba návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možné zapsat do katastru nemovitostí.

Pro každé katastrální území bude zpracován samostatný návrh KoPÚ.

Předpokládaná výměra řešeného území je v katastrálním území Dolní Temenice 307 ha a v katastrálním území Horní Temenice 474 ha.

Vzhledem ke skutečnosti, že obě katastrální území na sebe navazují a tvoří funkční celek, není zakázka dělena na části a bude zadána jednomu zhotoviteli.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 6 500 000 Kč bez DPH
  Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky je zahrnuta i předpokládaná hodnota změn závazků ze smlouvy, jejichž možnost je vyhrazena v zadávací dokumentaci podle § 100 odst. 1 zákona.

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Olomoucký kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky