Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vypracování posudku kategorizace pro vodní dílo VN2 v KoPÚ v k.ú. Poseč – posudek TBD
VZ malého rozsahu Uzavřeno 04.04.2024 04.04.2024 13:00
Výsadba NRBK 78 v k.ú. Skorkov u Herálce
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.04.2024 22.04.2024 08:00
R 193 - Cesta C11 v k.ú. Skalička n. Labem
podlimitní Příjem nabídek 03.04.2024 19.04.2024 09:00
Podpora provozu a rozvoj ekonomického systému Microsoft D365BC 2024-2028
nadlimitní Příjem nabídek 03.04.2024 29.04.2024 10:00
Polní cesty a liniová zeleň v k.ú. Suchdol u Konice a k.ú. Labutice - I. etapa
podlimitní Příjem nabídek 03.04.2024 19.04.2024 09:00
Realizace větrolamu TEO 1 v k.ú. Ves Touškov
podlimitní Příjem nabídek 03.04.2024 22.04.2024 09:00
Realizace SZ Stará Ves n. O. – AP3, AP4, polní cesty C38, C146 + výsadba
podlimitní Příjem nabídek 03.04.2024 22.04.2024 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Beňov
nadlimitní Příjem nabídek 02.04.2024 07.05.2024 09:00
Krajinná zeleň v k.ú. Jakubov u Moravských Budějovic
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.03.2024 16.04.2024 08:00
Výzva č. 118 k podání nabídek v kategorii A3-HK: Údržba HOZ Pardubicko - část 2
nadlimitní Zadáno 27.03.2024 08.04.2024 08:00
Výzva č. 117 k podání nabídek v kategorii A3-HK: Údržba HOZ Pardubicko - část 1
nadlimitní Zadáno 27.03.2024 08.04.2024 08:00
Studie odtokových poměrů pro obec Provodov-Šonov
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.03.2024 05.04.2024 12:00
Výstavba soustavy tůní T1, T2 a T3 v k.ú. Dolní Pertoltice
podlimitní Hodnocení 25.03.2024 12.04.2024 09:00
Předběžný GTP pro KoPÚ Žíšov
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2024 27.03.2024 08:00
Seminář: Nový metodický návod pro ochranu půdy před erozí v kontextu navrhování protierozních a vodohospodářských opatření v procesu pozemkových úprav
VZ malého rozsahu Zadáno 20.03.2024 21.03.2024 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016