Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Realizace Třemešné tůň 1, 2 a 3 + IP2 a IP3
podlimitní Příjem nabídek 22.06.2022 14.07.2022 10:00
Kácení a ořez stromů na pozemcích ve správě KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha na rok 2022
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.06.2022 30.06.2022 09:00
Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů - určení hranic pozemků v k.ú. Habry, Kobylí Hlava, Meziklasí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.06.2022 01.07.2022 09:00
Realizace PSZ Kozly, Sinutec a Jablonec u Libčevsi
podlimitní Příjem nabídek 20.06.2022 11.07.2022 09:00
Vzdělávací akce "Různá kolečka a jejich hodinář aneb tvoříme fungující tým, Jak adaptovat nové zaměstnance, Proč chytří lidé dělají mylná rozhodnutí“
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2022 20.06.2022 08:00
Komplexní pozemková úprava Horky u Želetavy
podlimitní Příjem nabídek 17.06.2022 11.07.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dobřany
nadlimitní Příjem nabídek 16.06.2022 19.07.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mračnice
podlimitní Příjem nabídek 16.06.2022 07.07.2022 09:00
Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hlemýždí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.06.2022 30.06.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Boršice u Blatnice
nadlimitní Příjem nabídek 15.06.2022 18.07.2022 09:00
Rekonstrukce hospodářského sjezdu S11 v k.ú. Losina/4
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.06.2022 28.06.2022 09:00
TDS a BOZP pro realizaci Řešín HS04
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.06.2022 27.06.2022 09:00
Pasportizace stavby v k.ú. Brnky ve správě KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.06.2022 24.06.2022 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zásada a v k.ú. Držkov II
nadlimitní Příjem nabídek 14.06.2022 18.07.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malá Roudka a k.ú. Skočova Lhota
nadlimitní Příjem nabídek 13.06.2022 20.07.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016