Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PD vč. AD a GTP pro cestu VPC 2 v k.ú. Újezd u Krásné
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2023 12.04.2023 08:30
PD vč. AD a GTP pro cestu C 25 k. ú. Krásná
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 24.03.2023 12.04.2023 08:30
Technický dozor stavebníka při realizaci Vodní nádrže VN 1 v k.ú. Bražná
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.03.2023 04.04.2023 09:30
Zpracování Projektové dokumentace pro výstavbu polní cesty včetně autorského dozoru VPC 4 v k.ú. Senec u Rakovníka a HPC 1B v k.ú. Kněževes u Rakovníka
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.03.2023 30.03.2023 08:00
TDS a koordinátor BOZP při realizaci staveb PCE a VHO v k.ú. Rytířov
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.03.2023 31.03.2023 08:00
Projektové dokumentace 2023 - okres Kutná Hora
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.03.2023 11.04.2023 09:00
Kučlín cesty
podlimitní Příjem nabídek 22.03.2023 12.04.2023 09:00
Realizace plánu společných zařízení v k. ú. Hynkov - I. etapa
podlimitní Příjem nabídek 22.03.2023 11.04.2023 09:00
Část 1. Vypracování ZP na ocenění pozemků na území Jihočeského kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.03.2023 19.04.2023 09:00
Část 2. Vypracování ZP na ocenění věcných břemen a staveb na území Jihočeského kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.03.2023 19.04.2023 09:00
Část 3. Vypracování ZP na ocenění rybníků na území Jihočeského kraje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.03.2023 19.04.2023 09:00
Vypracování znaleckých posudků pro KPÚ pro Jihočeský kraj (2023-2025)
VZ malého rozsahu Zadávání 22.03.2023
Realizace polní cesty C3 s mostem M7 v k. ú. Březná
podlimitní Příjem nabídek 22.03.2023 11.04.2023 09:00
Zajištění správy budov Kydlinovská a Haškova, Hradec Králové (2023-2025)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.03.2023 28.03.2023 12:00
Realizace PSZ Řehlovice, Stadice
podlimitní Příjem nabídek 20.03.2023 13.04.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016