Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Údržba Závlahy Metuje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.04.2020 14.04.2020 12:00
Vytyčení hranic pozemků po KoPÚ - Liberecký kraj - 2020
podlimitní Příjem nabídek 31.03.2020 20.04.2020 09:00
Projektová dokumentace pro realizaci společných zařízení v rámci KoPÚ Pavlovice u Kojetína
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.03.2020 22.04.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zdeslavice a k.ú.Tunochody
podlimitní Příjem nabídek 27.03.2020 27.04.2020 09:00
Geotechnický průzkum pro KoPÚ Lopeník
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.03.2020 06.04.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ostrožská Nová Ves a Chylice
nadlimitní Příjem nabídek 26.03.2020 29.04.2020 09:00
Projektová dokumentace a autorský dozor s podrobným GTP na Hráz záchytného poldru POL1 a odvodňovací příkop OP1 s realizací cest DC32, DC33, VC10, VC13 a VC15 v k. ú. Ctiněves.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.03.2020 16.04.2020 09:30
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hřivínův Újezd
nadlimitní Příjem nabídek 26.03.2020 30.04.2020 09:00
Geodetické služby 01/2020 – Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.03.2020 21.04.2020 09:00
Rámcová dohoda na poskytování servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel 2020-2022 - Pobočka Kladno
VZ malého rozsahu Zadáno 23.03.2020 25.03.2020 14:00
Vyhotovení PD a zajištění AD pro polní cestu HPC 1 v k. ú. Přívozec
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.03.2020 06.04.2020 09:00
Studie odtokových poměrů v k.ú. Vinaře
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.03.2020 03.04.2020 10:00
Realizace HPC 45 a 55.1 KoPÚ Polanka nad Odrou
podlimitní Hodnocení 16.03.2020 03.04.2020 09:00
Zpracování inženýrsko - geologického průzkumu v k.ú. Velenice u Zákup a Kamenice u Zákup
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.03.2020 25.03.2020 10:00
Zajištění podpory provozu a rozvoje aplikací Centrální dlužník, Ostatní pohledávky a Evidence vymáhaných pohledávek
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2020 26.03.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016