Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Pelejovice
podlimitní Příjem nabídek 17.05.2019 17.06.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pomezí nad Ohří a Dolní Hraničná
podlimitní Příjem nabídek 17.05.2019 10.06.2019 08:00
Polní cesty a protierozní opatření Krajníčko
podlimitní Příjem nabídek 16.05.2019 03.06.2019 09:00
Část 2 Geografický informační systém Státního pozemkového úřadu
nadlimitní Příjem nabídek 16.05.2019 17.06.2019 10:00
Část 1: Nový agendový informační systém
nadlimitní Příjem nabídek 16.05.2019 24.06.2019 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Milíkov u Mariánských Lázní
podlimitní Příjem nabídek 16.05.2019 05.06.2019 08:00
Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Strupčice a Sušany
nadlimitní Příjem nabídek 15.05.2019 21.06.2019 09:00
Koordinátor klíčových IT projektů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.05.2019 29.05.2019 10:00
Realizace polní cesty VPC 5-R v k.ú. Šemnice.
podlimitní Příjem nabídek 14.05.2019 31.05.2019 09:00
Analýza stávajícího stavu a návrh opatření – Závlahy Metuje akvadukt
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.05.2019 27.05.2019 17:00
Projektová dokumentace pro polní cesty HPC C3 a VPC C1 v k.ú. Pulečný, včetně zajištění dokladů pro žádost o stavební povolení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.05.2019 23.05.2019 12:00
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Svatá Maří a Trhonín
nadlimitní Příjem nabídek 10.05.2019 27.06.2019 09:00
Polní cesta RCV17 a RCV17-1 - KoPÚ Vitějovice
podlimitní Příjem nabídek 10.05.2019 28.05.2019 09:00
Komplexní pozemková úprava Dolní Lánov
nadlimitní Příjem nabídek 10.05.2019 10.06.2019 08:30
Předběžná tržní konzultace - Zajištění komerční spisovny pro Státní pozemkový úřad
nadlimitní Zadávání VZ 09.05.2019 24.05.2019 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016