Přehled veřejných zakázek

Filtr podle veřejné zakázky:
Filtr podle stavu archivu:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Realizace společných zařízení KoPÚ v k.ú. Hradčany na Moravě
podlimitní Příjem nabídek 19.03.2019 04.04.2019 09:00
Realizace polní cesty HC8 v k.ú. Háje nad Teplou.
podlimitní Příjem nabídek 19.03.2019 05.04.2019 09:00
Vypracování znaleckých posudků pro ocenění nemovitých věcí nacházejících se ložiscích nerostných surovin
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.03.2019 27.03.2019 14:00
Realizace společných zařízení Hrochův Týnec - I. etapa
podlimitní Příjem nabídek 15.03.2019 04.04.2019 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Troskotovice
nadlimitní Příjem nabídek 14.03.2019 16.04.2019 09:00
Pronájem prostor pro úvodní jednání ke KoPÚ v k.ú. Nižbor a Stradonice
mimo režim ZZVZ Zadávání VZ 14.03.2019
Zpracování geotechnického průzkumu v k.ú. Srbská Kamenice
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.03.2019 22.03.2019 09:00
Zpracování dat výstupů pozemkových úprav - II.etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.03.2019 26.03.2019 12:00
Technický dozor stavebníka - polní cesty v k.ú. Světlá u Hořiček
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2019 19.03.2019 09:00
TDS a BOZP C18a k.ú. Růžová
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.03.2019 27.03.2019 09:00
Tlumačov - kácení topolů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.03.2019 19.03.2019 09:00
Zajištění TDS a BOZP při stavbách polních cest v k. ú. Ohrazenice u Turnova, v k. ú. Lomnice nad Popelkou a v k. ú. Košov
VZ malého rozsahu Zadáno 08.03.2019 18.03.2019 12:00
Komplexní pozemkové úpravy Ročov, Úlovice a Břínkov
nadlimitní Příjem nabídek 08.03.2019 18.04.2019 09:00
Komplexní pozemková úprava Slavíkovice u Jemnice
nadlimitní Příjem nabídek 06.03.2019 24.04.2019 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březín
nadlimitní Příjem nabídek 06.03.2019 10.04.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016