Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Projekt na rekonstrukci sociálního zařízení v ubytovně SPÚ
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2021 29.09.2021 12:00
Vodní nádrž VN 5 a polní cesta VPC 3 v k. ú. Neuměř
podlimitní Příjem nabídek 20.09.2021 07.10.2021 07:30
Realizace Stráž u Tachova PR1 + TTP1N
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.09.2021 29.09.2021 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Žádlovice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.09.2021 01.10.2021 09:00
Vyhotovení PD a zajištění AD pro vodní nádrže VN 1 a VN 2 včetně přístupových polních cest v k. ú. Semněvice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.09.2021 05.10.2021 09:00
Dodávka originálních tonerů a dalšího spotřebního materiálu do tiskáren a kopírovacích zařízení SPÚ
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.09.2021 06.10.2021 09:00
Vzdělávací akce - Ubytování, stravování a pronájem konferenčních prostor pro poradu vedoucích zaměstnanců SPÚ v termínu 30.9. -1.10 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2021 16.09.2021 16:00
Komplexní pozemkové úpravy Žampach
podlimitní Příjem nabídek 14.09.2021 05.10.2021 08:00
Rekonstrukce vtokového objektu do stávající dešťové kanalizace u cesty C 11 v k.ú. Němčice/2
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.09.2021 22.09.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Dolní Orlice
podlimitní Příjem nabídek 14.09.2021 04.10.2021 08:00
Vybudování mokřadů na parcelách KN 5597 a 5667 v k.ú. Rakvice
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.09.2021 24.09.2021 09:00
PD pro výstavbu VPC 1 v k.ú. Luh nad Svatavou
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.09.2021 21.09.2021 08:00
Jednoduché pozemkové úpravy na upřesnění přídělů v k.ú. Bukovice u Písařova, v k.ú. Heroltice u Štítů a rekonstrukci přídělu v k.ú. Janoušov
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 13.09.2021 22.09.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kobeřice u Brna
podlimitní Příjem nabídek 10.09.2021 29.09.2021 09:00
Studie pozemkových úprav v trase D35 v okrese Ústí nad Orlicí
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.09.2021 24.09.2021 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016