Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vyhotovení znaleckých posudků v rozsahu činnosti Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj pro období 2021 - 2024
nadlimitní Zadáno 21.06.2021 23.07.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Určice
nadlimitní Zadáno 18.06.2021 22.07.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kamenné Zboží, Vinice a Městec Králové
nadlimitní Zadáno 17.06.2021 26.07.2021 08:30
Zajištění likvidace invazních rostlin na pozemcích v příslušnosti hospodaření Státního pozemkového úřadu, včetně následné péče a v návaznosti na ukončené projekty v Karlovarském kraji
VZ malého rozsahu Zadáno 17.06.2021 30.06.2021 09:00
Stavba malé vodní nádrže Dobroslava a části polní cesty HC08 v k.ú. Těchobuz
podlimitní Zadáno 17.06.2021 12.07.2021 09:00
Část 3: Osobní vozidla pro běžnou činnost
nadlimitní Zadáno 17.06.2021 20.07.2021 10:00
Obnova autoparku Státního pozemkového úřadu pro rok 2021
nadlimitní Zadávání 17.06.2021
Vytyčení hranic pozemků po KoPÚ pro Liberecký kraj 2021-2023
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2021 30.06.2021 10:00
Stavba ochranných nádrží N04 a N06 v k.ú. Hovorany
podlimitní Zadáno 16.06.2021 02.07.2021 09:00
Projektová dokumentace akce "Rekonstrukce vodní nádrže, LBC7 a cesta C13A v k.ú. Vitčice na Moravě - II. etapa"
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2021 25.06.2021 09:00
Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Luhov u Mimoně
podlimitní Zadáno 15.06.2021 02.07.2021 09:00
Stavba polní cesty VPC 2 v k. ú. Zhůř a k. ú. Chocenice, okres Plzeň – jih
podlimitní Zadáno 15.06.2021 01.07.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Jakartovice
nadlimitní Zadáno 14.06.2021 19.07.2021 09:00
Rámcová dohoda pro vytyčování pozemků po pozemkových úpravách, ZL 2021 - 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 14.06.2021 30.06.2021 09:00
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP při realizaci stavby „Vodní nádrž VN1 v k. ú. Prasklice“
VZ malého rozsahu Zadáno 11.06.2021 21.06.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016