Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
TDS - polní cesty MK2a a MK2b v k. ú. Bahna a Rumberk
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2023 26.05.2023 09:00
Realizace polní cesty C6 a biokoridorů BK1, BK2 v k.ú. Radišov
podlimitní Zadáno 15.05.2023 01.06.2023 08:00
PD na "Realizace protierozních opatření v k.ú. Lednice" včetně AD
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2023 29.05.2023 09:00
PD + AD Realizace SZ v k.ú. Karpentná
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2023 29.05.2023 09:00
KoPÚ Přečaply
nadlimitní Zadáno 11.05.2023 14.06.2023 09:00
KoPÚ Údlice
nadlimitní Zadáno 11.05.2023 14.06.2023 09:00
KoPÚ Údlice, KoPÚ Přečaply
nadlimitní Zadávání 11.05.2023
PD – klimatizace 6 kanceláří, Hroznová 17, Brno
VZ malého rozsahu Uzavřeno 09.05.2023 09.05.2023 14:55
Technický dozor a koordinátor BOZP při rekonstrukci MVN v k. ú. Kosoř
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2023 29.05.2023 10:00
HYUNDAI TUCSON SPZ 9AL3511 - rámcová smlouva
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2023 10.05.2023 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kozolupy
nadlimitní Zadáno 05.05.2023 08.06.2023 08:30
Realizace polních cest VC1 a VC4 s doprovodnou zelení IP1 a KZ1 k.ú. Kouty u Poděbrad
podlimitní Zadáno 03.05.2023 30.05.2023 09:00
Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby Realizace prvků PSZ v k.ú. Veselá u Valašského Meziříčí – II. a III. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2023 12.05.2023 09:00
Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.ú. Maleč u Chotěboře a k.ú. Nová Ves u Chotěboře
VZ malého rozsahu Zadáno 03.05.2023 11.05.2023 09:00
PD + AD Realizace SZ v k.ú. Nebory a Oldřichovice u Třince
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2023 12.05.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016