Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Část 2 - KoPÚ Petrovičky u Mladkova
nadlimitní Zadáno 27.07.2022 05.09.2022 08:00
Část 1 - KoPÚ České Petrovice
nadlimitní Zadáno 27.07.2022 05.09.2022 08:00
Komplexní pozemkové úpravy České Petrovice a Petrovičky u Mladkova
nadlimitní Zadávání 27.07.2022
Náhradní výsadba - 2022 - 2
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2022 08.08.2022 14:00
Předběžný geotechnický průzkum pro KoPÚ Babice u Uherského Hradiště
VZ malého rozsahu Zadáno 27.07.2022 01.08.2022 00:00
Stavba soustavy PEO hrázek v lokalitě Podomí a výsadba ORG1 v k. ú. Staré Hvězdlice
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2022 10.08.2022 09:00
Vytyčení po KoPÚ - okres Kutná Hora (2022)
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2022 01.08.2022 13:00
Předběžný geotechnický průzkum pro KoPÚ Mirošovice
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2022 02.08.2022 09:00
Zajištění správy sídla ústředí SPÚ včetně zajištění provozu kotelen a údržby budov
nadlimitní Zadáno 26.07.2022 29.08.2022 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Opatovice u Rajhradu II
nadlimitní Zadáno 25.07.2022 30.08.2022 09:00
TDS při výstavbě rybníka "Na Ždíkově" v k.ú. Obděnice
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2022 01.08.2022 12:00
Oprava účelové komunikace - Polní cesta Nahořany
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2022 03.08.2022 09:00
Hlavní polní cesta, k.ú. Horní Němčí - přeložka zařízení DS č. 9090011127
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2022 27.07.2022 18:00
Navýšení mandays ke smlouvě Object Gears
VZ malého rozsahu Zadáno 25.07.2022 26.07.2022 11:00
Projektová dokumentace „Hlavní polní cesta HC13-R, vedlejší polní cesta VC19, ochranný příkop OP1, k.ú. Krhov u Bojkovic“
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2022 08.08.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016