Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Část 3: Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro Pobočku Trutnov
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2023 10.07.2023 13:00
Část 2: Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro Pobočku Jičín
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2023 10.07.2023 13:00
Část 1: Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro KPÚ pro Královéhradecký kraj a pro Pobočku Hradec Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2023 10.07.2023 13:00
Zajištění servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel pro KPÚ pro Královéhradecký kraj na období 2023-2026
VZ malého rozsahu Zadávání 19.06.2023
Technický dozor stavebníka pro stavbu: Polní cesta HC6 a HC11a s IP68 v k.ú. Újezd u Uničova
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2023 28.06.2023 10:00
TDS na "Stavba polní cesty HPC 1 v k.ú. Pláně u Plas" a "Realizace polní cesty HC9-R a alejová výsadba IP4 v k.ú. Horní Hradiště" včetně BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2023 26.06.2023 09:00
Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby s názvem „Protierozní opatření v k. ú. Tetětice“
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2023 27.06.2023 09:00
Zpracování geotechnického průzkumu v katastrálním území Domašov u Šternberka
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2023 26.06.2023 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nosislav a v k.ú. Židlochovice
nadlimitní Zadáno 16.06.2023 18.07.2023 08:00
Technický dozor stavby při realizaci odvodnění polní cesty C6a u objektu č.p. 68 v obci Miřetice
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2023 23.06.2023 10:00
Realizace svodného průlehu vč. 3 propustků v k.ú. Jítrava
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2023 03.07.2023 09:00
Výzva č. 82 k podání nabídek v kategorii A2-CB: Údržba HOZ Táborsko
nadlimitní Zadáno 15.06.2023 29.06.2023 09:00
Projektová dokumentace - Polní cesta VC2 s doplňkovou liniovou výsadbou v k. ú. Hospozín
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2023 23.06.2023 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Krpy a Úhelnice
nadlimitní Vyhodnoceno 15.06.2023 14.08.2023 08:30
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Páleček, Nabdín a Kačice
nadlimitní Zadáno 15.06.2023 09.08.2023 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016