Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytnutí geodetických služeb - Vytyčení vlastnických hranic po dokončených KoPÚ v okr. Beroun 2023/2024
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2023 26.09.2023 10:00
Autorský dozor pro stavbu suchých poldrů SN1, SN2 a polních cest v k.ú. Kostelec u Kyjova
VZ malého rozsahu Zadáno 15.09.2023 21.09.2023 00:00
Oprava vodní nádrže Chyjice
podlimitní Zadáno 14.09.2023 16.10.2023 09:00
Koordinátor BOZP pro stavbu suchých poldrů SN1, SN2 a polních cest v k.ú. Kostelec u Kyjova
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2023 21.09.2023 00:00
Technický dozor stavebníka pro stavbu suchých poldrů SN1, SN2 a polních cest v k.ú. Kostelec u Kyjova
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2023 21.09.2023 00:00
Zpracování PD větrolamů a PC v k. ú. Chřešťovice a Jehnědno včetně stavebního povolení a zajištění AD
VZ malého rozsahu Zadáno 13.09.2023 22.09.2023 10:00
Dodávka originálních tonerů a dalšího spotřebního materiálu do tiskáren a kopírovacích zařízení SPÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 13.09.2023 25.09.2023 10:00
Realizace lokálního biokoridoru LBK 7 – část 1 v k.ú. Osoblaha
nadlimitní Zadáno 12.09.2023 16.10.2023 09:00
Vodní nádrž VN1 a polní cesta HPC2 Chlum u Blatné
podlimitní Zadáno 08.09.2023 02.10.2023 09:00
Celoživotní vzdělávání 2024 – Provádění pozemkových úprav
VZ malého rozsahu Zadáno 05.09.2023 26.09.2023 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kralovice u Rakovníka II
nadlimitní Zadáno 04.09.2023 10.10.2023 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kukleny včetně ucelené části k.ú. Plačice a Stěžery
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2023 08.09.2023 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Perálec
nadlimitní Zadáno 30.08.2023 03.10.2023 08:00
Vytyčení po KoPÚ 2023 - okres Kutná Hora
VZ malého rozsahu Zadáno 30.08.2023 07.09.2023 08:00
Náhradní výsadba včetně následné péče na pozemcích v Karlovarském kraji
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2023 08.09.2023 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016