Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
KoPÚ Podluhy v Brdech
nadlimitní Zadáno 07.06.2021 12.07.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Medlovice
podlimitní Zadáno 04.06.2021 24.06.2021 09:00
Vytyčení po KoPÚ v okrese České Budějovice - jaro 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2021 18.06.2021 09:00
Výkon TDS a koordinátora BOZP při realizaci HPC 2+2´, HPC 7 v k. ú. Krásno nad Teplou a HPC 10 v k. ú. Háje nad Teplou
VZ malého rozsahu Zadáno 04.06.2021 17.06.2021 08:00
Realizace společných zařízení v k.ú. Klášterec n.O. – polní cesty
podlimitní Zadáno 04.06.2021 22.06.2021 08:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krsice, k.ú. Rakovice a k.ú. Boudy
nadlimitní Zadáno 03.06.2021 08.07.2021 09:00
Poskytování obnovy Maintenance na produkt Kofax Express Desktop
VZ malého rozsahu Zadáno 03.06.2021 14.06.2021 10:00
Revitalizace Panské louky v k. ú. Jablonec u Libčevsi
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2021 14.06.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Staré Těchanovice
podlimitní Zadáno 02.06.2021 18.06.2021 09:00
Polní cesta HPC 1.1 v k. ú. Brůdek a polní cesty C 1 a C 5 v k. ú. Studánky u Všerub
podlimitní Zadáno 02.06.2021 21.06.2021 10:00
KoPÚ v k.ú. Veselov, Nežichov a Chodov u Bečova nad Teplou
nadlimitní Zadáno 02.06.2021 12.07.2021 08:00
Technický dozor stavebníka pro realizaci staveb v letech 2021 - 2022, Pobočka Svitavy
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2021 15.06.2021 09:00
Stavba polní cesty HPC 1-R v k.ú. Hoříkovice u Chotěšova
podlimitní Zadáno 01.06.2021 17.06.2021 10:00
TDS a koordinátor BOZP pro akci – Realizace polní cesty C5 a liniové zeleně KZ2 v k.ú. Mnichov u Mariánských Lázní
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2021 14.06.2021 08:00
Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na stavbě „Realizace poldru a odvodňovacího příkopu v k. ú. Ctiněves".
VZ malého rozsahu Zadáno 01.06.2021 09.06.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016