Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PTK na zajištění výplatních strojů pro Státní pozemkový úřad
podlimitní Zadávání 29.09.2022
Dohled a správa počítačové sítě
VZ malého rozsahu Zadáno 29.09.2022 07.10.2022 10:00
Geotechnický průzkum pro KoPÚ v k.ú. Březín, v k.ú. Kotovice, v k.ú. Kokořov a v k.ú. Klášter u Nepomuka
VZ malého rozsahu Zadáno 29.09.2022 12.10.2022 09:00
TDS + koordinátor BOZP pro stavbu „Realizace SZ Košatka n. O. - polní cesta C5 (1. část), propustek P25 a příkop O6“
VZ malého rozsahu Zadáno 29.09.2022 12.10.2022 09:00
Vytyčení pozemků po KoPÚ v k.ú. Ostroh
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2022 07.10.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Obyčtov
nadlimitní Zadáno 27.09.2022 07.11.2022 08:00
Studie řešení větrné eroze na vybraných územích okresů Břeclav a Hodonín
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2022 10.10.2022 09:00
Prodloužení servisní podpory Oracle
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2022 28.09.2022 00:00
Zajištění služeb projektového řízení
VZ malého rozsahu Zadáno 25.09.2022 26.09.2022 00:00
Smlouva o poskytování služeb podpory aplikace XZR Hledáček
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2022 25.09.2022 00:00
Kácení dřevin a porostů na pozemcích v příslušnosti hospodařit SPÚ v Moravskoslezském kraji pro rok 2022-2024
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2022 30.09.2022 10:00
Modul aplikace BA4FAInventory k programu D365BC
VZ malého rozsahu Zadáno 20.09.2022 21.09.2022 00:00
Stavba polní cesty C16 v k.ú. Skuhrov
podlimitní Zadáno 19.09.2022 10.10.2022 09:00
Realizace PSZ Kouty u Poděbrad - PEO 1
VZ malého rozsahu Zadáno 16.09.2022 26.09.2022 10:00
KoPÚ Dolní Ředice
podlimitní Zadáno 14.09.2022 03.10.2022 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016