Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
KoPÚ v k.ú. Postřekov
nadlimitní Zadáno 28.07.2021 02.09.2021 09:00
Komplexní pozemková úprava Bochovice
podlimitní Zadáno 27.07.2021 26.08.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hluboká u Krucemburku
podlimitní Zadáno 26.07.2021 12.08.2021 09:00
Nákup stínící techniky, vč. montáže a dopravy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 26.07.2021 26.07.2021 12:00
KoPÚ Stonařov
nadlimitní Zadáno 26.07.2021 02.09.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nová Říše
nadlimitní Zadáno 26.07.2021 01.09.2021 09:00
Vzdělávací akce - Co dokáže pozitivní a negativní myšlení
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2021 26.07.2021 16:00
Vzdělávací akce "Registr smluv"
VZ malého rozsahu Zadáno 26.07.2021 27.07.2021 00:00
Protierozní opatření a ÚSES v k.ú. Stará Ves u Přerova
nadlimitní Zadáno 23.07.2021 24.08.2021 09:00
Studie transformace meliorační soustavy Borkovická blata
VZ malého rozsahu Zadáno 23.07.2021 03.08.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Těšánky
podlimitní Zadáno 22.07.2021 09.08.2021 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Střížov u Chotěboře
nadlimitní Zadáno 22.07.2021 30.08.2021 10:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kuňovice a Křešice u Divišova
podlimitní Zadáno 22.07.2021 11.08.2021 08:30
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chornice
nadlimitní Zadáno 22.07.2021 24.08.2021 08:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Úherce a Žerčice
nadlimitní Zadáno 21.07.2021 30.08.2021 08:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016