Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
GTP pro KoPÚ v k. ú. Křížovice
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2023 21.06.2023 10:00
Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby s názvem „Polní cesty HC3 v k. ú. Počenice a CH1 v k. ú. Uhřice u Kroměříže“
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2023 27.06.2023 08:00
Polní cesty a liniová zeleň v k.ú. Suchdol u Konice a k.ú. Labutice - I. etapa
podlimitní Hodnocení 13.06.2023 30.06.2023 09:00
KoPÚ v k.ú. Třebomyslice u Horažďovic
podlimitní Zadáno 13.06.2023 29.06.2023 09:00
PD - polní cesty, vodohospodářská opatření a liniová zeleň v k.ú. Stanoviště na Moravě
VZ malého rozsahu Zadáno 13.06.2023 26.06.2023 09:00
Zpracování PD a výkon AD pro vodohospodářská opatření, protierozní průleh a polní cestu VC7 v k.ú. Kotel
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2023 20.06.2023 09:00
Technický dozor stavebníka při rekonstrukci polní cesty C19 v k.ú. Čistá u Rakovníka
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2023 21.06.2023 07:00
Realizace polních cest VC1 a VC4 s doprovodnou zelení IP1 a KZ1 k.ú. Kouty u Poděbrad – výkon technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP s odkládací doložkou
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2023 19.06.2023 09:00
Stavba suchých poldrů SN1, SN2 a polních cest v k.ú. Kostelec u Kyjova
podlimitní Zadáno 09.06.2023 27.06.2023 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jiřice u Miroslavi
nadlimitní Zadáno 09.06.2023 18.07.2023 09:00
TDS + koordinátor BOZP pro stavbu „Realizace SZ Ropice – polní cesta VC13"
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2023 19.06.2023 09:00
Výzva č. 81 k podání nabídek v kategorii A2-BR: Údržba HOZ Prostějovsko a Přerovsko
nadlimitní Zadáno 09.06.2023 20.06.2023 09:00
Projektová dokumentace - Polní cesty DC22, VC6-R, HC13a-R v k. ú. Líský
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2023 19.06.2023 10:00
Technický dozor stavebníka - polní cesty VPC4, VPC5 a VPC6 v k.ú. Velichovky
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2023 14.06.2023 12:00
Technický dozor stavebníka - revitalizace obecního rybníka LBC Hejtmánkovice
VZ malého rozsahu Zadáno 09.06.2023 14.06.2023 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016