Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Stařechovice a Služín
nadlimitní Zadáno 23.08.2022
Znalecké posudky a odhad cen nemovitostí pro MSK na rok 2022-2024 - pozemky
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2022 31.08.2022 09:00
Vytyčení pozemků pro Pobočku Hodonín 2022-2024
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2022 30.08.2022 14:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Služín
nadlimitní Zadáno 22.08.2022 26.09.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Stařechovice
nadlimitní Zadáno 22.08.2022 26.09.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Čechy
nadlimitní Zadáno 19.08.2022 22.09.2022 09:00
Zajištění provozu a údržby staveb k odvodnění pozemků – oblast Střední Morava
nadlimitní Zadáno 18.08.2022 20.09.2022 10:00
Stavba polní cesty C 2 v k.ú. Bavory
podlimitní Zadáno 18.08.2022 05.09.2022 09:00
TDS a koordinátor BOZP - Realizace SZ obce Holasovice I. etapa (polní cesty)
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2022 25.08.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Záříčí
nadlimitní Zadáno 17.08.2022 19.09.2022 08:00
Výsadba krajinné zeleně v k.ú. Pavlovice u Kojetína – I. etapa
podlimitní Zadáno 16.08.2022 02.09.2022 09:00
PD pro výstavbu VPC 3N a VPC 4R v k.ú. Andělská Hora
VZ malého rozsahu Zadáno 16.08.2022 25.08.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Štíty-město
nadlimitní Zadáno 16.08.2022 21.09.2022 09:00
Licenční podpora elektronické spisové služby a rozvoj dle legislativních požadavků pro rok 2023
podlimitní Zadáno 15.08.2022 06.09.2022 10:00
KoPÚ v k.ú. Švihov - část II.
nadlimitní Zadáno 12.08.2022 26.09.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016