Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Polní cesta VPC3 k.ú. Býkev
nadlimitní Zadáno 22.05.2023 22.06.2023 09:00
Polní cesta HC15 k.ú. Strážnice u Mělníka
nadlimitní Zadáno 22.05.2023 22.06.2023 09:00
Polní cesta HPC2 k.ú. Velký Borek
nadlimitní Zadáno 22.05.2023 22.06.2023 09:00
Polní cesty C7, C12, C15, C30, C39 k.ú. Malý Újezd a Jelenice u Mělníka
nadlimitní Hodnocení 22.05.2023 22.06.2023 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nové Smrkovice a v k.ú. Sylvárův Újezd
nadlimitní Zadáno 22.05.2023 22.06.2023 11:00
Polní cesty C5, C7b, C11, C16, C24 k.ú. Nová Ves u Nelahozevsi
nadlimitní Zadáno 22.05.2023 22.06.2023 09:00
PD v okrese Mělník 2023
nadlimitní Zadávání 22.05.2023
Polní cesta HC4 v k.ú. Jestřebice u Kokořína - TDS a KoBOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2023 05.06.2023 10:00
Polní cesta C19 v k.ú. Malý Újezd - TDS a KoBOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2023 05.06.2023 08:00
Stavba polní cesty C10 v k.ú. Hlohovice/2
podlimitní Hodnocení 22.05.2023 07.06.2023 09:00
Polní cesta HC6 a HC11a s IP68 v k.ú. Újezd u Uničova
podlimitní Zadáno 19.05.2023 06.06.2023 09:00
TDI a koordinátor BOZP při realizaci polní cesty HPC1 a HPC2 v k.ú. Plačovice
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2023 31.05.2023 09:00
Stavba LBC Pod dráhou s výsadbou IP23 a LBK10 a polní cestou VC29-část A v k.ú. Čejč
nadlimitní Zadáno 19.05.2023 27.06.2023 08:00
Vytyčení hranic pozemků po KoPÚ - Pobočka Louny 2023
VZ malého rozsahu Zadáno 18.05.2023 29.05.2023 12:00
Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby s názvem „Polní cesta HC7 a IPP1 v k. ú. Komárno“
VZ malého rozsahu Zadáno 17.05.2023 25.05.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016