Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Technický dozor stavebníka pro stavbu: Realizace prvků plánu společných zařízení – III. etapa v k.ú. Žákovice
VZ malého rozsahu Zadáno 28.08.2023 07.09.2023 10:00
Výsadba větrolamu IPN/V20 v k.ú. Radotice a větrolamu IPN1 v k.ú. Bačkovice II.
podlimitní Zadáno 25.08.2023 13.09.2023 08:00
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Přimda, Velké Dvorce a Újezd pod Přimdou
nadlimitní Zadáno 24.08.2023 29.09.2023 09:00
Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů – určení hranic pozemků v k.ú. Boňkov, k.ú. Česká Bělá, k.ú. Krátká Ves, k.ú. Meziklasí, k.ú. Podmoklany a k.ú. Sloupno u Chotěboře
VZ malého rozsahu Zadáno 24.08.2023 07.09.2023 09:00
Polní cesta DC62, svodný příkop PRI1 a zatravněná údolnice v k.ú. Velká Chyška
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2023 07.09.2023 08:00
Komplexní pozemkové úpravy Prosenice
nadlimitní Zadáno 23.08.2023 25.09.2023 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v území dotčeném stavbou D35 v okrese Svitavy
nadlimitní Zadáno 23.08.2023 26.09.2023 08:00
Stavba polních cest C19 a C20 v k.ú. Perná II
podlimitní Zadáno 23.08.2023 15.09.2023 09:00
KoPÚ v k.ú. Horky u Srní
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2023 05.09.2023 09:00
„Vytyčení části schválených návrhů KoPÚ Dvorec u Dubu, Křišťanovice u Záblatí, Kvilda, Netolice, Šipoun a Vodice u Lhenic“
VZ malého rozsahu Zadáno 22.08.2023 11.09.2023 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Veselá u Rokycan
podlimitní Zadáno 22.08.2023 13.09.2023 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Těně v Brdech
nadlimitní Zadáno 22.08.2023 26.09.2023 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Střemeníčko
nadlimitní Zadáno 18.08.2023 20.09.2023 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Javoříčko
nadlimitní Zadáno 18.08.2023 20.09.2023 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ješov
nadlimitní Zadáno 18.08.2023 20.09.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016