Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
JPÚ projekční práce - příděly okres Litoměřice
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2023 19.06.2023 09:00
KoPÚ Nová Oleška
nadlimitní Hodnocení 08.06.2023 13.07.2023 09:00
KoPÚ Stará Oleška
nadlimitní Hodnocení 08.06.2023 13.07.2023 09:00
Geodetické práce - zaměření hrází vodních nádrží
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2023 14.06.2023 00:00
PD – polní cesty v k.ú. Bukovice u Rohozce
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2023 22.06.2023 08:00
KoPÚ Stará Oleška, KoPÚ Nová Oleška
nadlimitní Zadávání 08.06.2023
Vzdělávací akce - Správní řízení, Správní řád, Občanský zákoník, Správní řád - pozemkové úpravy
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2023 08.06.2023 14:00
Zpracování Projektové dokumentace pro realizaci interakčního prvku IP 171 v k.ú. Kolešovice
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2023 19.06.2023 08:00
„Zpracování PD vč. GTP a zajištění služeb AD při stavbě cest HPC4 v k. ú. Žďár u Kumburku a C18 v k. ú. Nová Ves nad Popelkou
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2023 12.06.2023 00:00
TDS + koordinátor BOZP pro stavbu „Realizace SZ Lhotka u Frýdku-Místku - polní cesta C7, C8, C35 + výsadba“
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2023 14.06.2023 09:00
Část 2 - PD a AD pro LBK 3B a LBK 5C v k. ú. Volevčice
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2023 22.06.2023 12:00
Část 1 - PD, GTP a AD pro HPC 1B R v k. ú. Volevčice
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2023 22.06.2023 12:00
PD, AD a GTP pro prvky PSZ v k. ú. Volevčice
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2023
Zhotovení projektové dokumentace na odstranění stavby na pozemcích st. 826/1 a 826/2 v k.ú. Rynholec II
VZ malého rozsahu Zadáno 06.06.2023 19.06.2023 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Skaličany
podlimitní Zadáno 06.06.2023 23.06.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016