Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Licenční podpora agendového systému pozemkových úprav (ASPÚ) a rozvoj SW dle legislativních požadavků pro rok 2023
podlimitní Zadáno 14.09.2022 10.10.2022 10:00
Zajištění provozu a údržby staveb k odvodnění pozemků - oblast Severní Morava
nadlimitní Zadáno 14.09.2022 17.10.2022 10:00
Projektová dokumentace pro realizaci KoPÚ Lhota u Lipníka nad Bečvou – I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 14.09.2022 26.09.2022 09:00
Projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby Realizace prvků PSZ v k.ú. Veselá u Valašského Meziříčí – I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 13.09.2022 21.09.2022 08:00
Tvorba kariérního webu pro Státní pozemkový úřad
VZ malého rozsahu Zadáno 13.09.2022 14.09.2022 00:00
Komplexní pozemková úprava Horky u Želetavy II
podlimitní Zadáno 12.09.2022 03.10.2022 08:00
Zajištění provozu a údržby staveb k odvodnění pozemků - oblast Východní Čechy
nadlimitní Zadáno 12.09.2022 17.10.2022 10:00
Zajištění provozu a údržby staveb k odvodnění pozemků - oblast Jižní Čechy
nadlimitní Zadáno 12.09.2022 17.10.2022 10:00
PD pro výstavbu VPC 6R v k. ú. Hory u Jenišova
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2022 19.09.2022 09:00
JPÚ v k. ú. Semněvice
VZ malého rozsahu Zadáno 09.09.2022 26.09.2022 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Peršíkov a k.ú. Železné Horky
nadlimitní Zadáno 08.09.2022 17.10.2022 08:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rochlov
podlimitní Zadáno 08.09.2022 29.09.2022 09:00
Zajištění činnosti odborného technického dohledu v oblasti správy vodních nádrží v Libereckém kraji, v působnosti Pobočka Česká Lípa - obstarávání provozu, údržby, oprav a využití majetku v příslušnosti hospodaření SPÚ
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2022 20.09.2022 09:00
Technický dozor stavebníka pro stavbu: Polní cesta „na Oboře“ v k.ú. Dobromilice a k.ú. Doloplazy – II. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 08.09.2022 16.09.2022 10:00
Zpracování návrhů 2 KoPÚ – KoPÚ Slaná a KoPÚ Hořensko II
podlimitní Zadáno 08.09.2022 26.09.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016