Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy Darkovičky
podlimitní Zadáno 21.07.2021 11.08.2021 09:00
Vytyčení pozemků pro Pobočku Brno 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2021 02.08.2021 09:00
Zpracování geotechnického průzkumu v k. ú. Ludéřov
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2021 29.07.2021 09:00
Šetření spokojenosti zaměstnanců Státního pozemkového úřadu
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2021 21.07.2021 09:00
PD - pasportizace a odstranění Závlahy Metuje
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2021 30.07.2021 09:00
Vzdělávací akce "Remote team, Deset nejdražších chyb při řízení lidí"
VZ malého rozsahu Zadáno 20.07.2021 21.07.2021 00:00
Technický dozor stavebníka pro stavbu: Realizace prvků SZ KoPÚ v k.ú. Vlčice u Javorníka
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2021 27.07.2021 09:00
Vytyčení po KoPÚ - rok 2021 - Pobočka Příbram
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2021 02.08.2021 13:30
Vzdělávací akce "Obtížné situace v životě manažera, Mindfulness"
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2021 20.07.2021 11:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelany, Újezdsko, Lhotka u Kroměříže
nadlimitní Zadáno 16.07.2021 17.08.2021 09:00
Zpracování znaleckých posudků na ocenění staveb Jezbořice a Březová nad Svitavou
VZ malého rozsahu Zadáno 16.07.2021 30.07.2021 12:00
Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k. ú. Rudoltice u Sobotína
podlimitní Zadáno 15.07.2021 03.08.2021 09:00
PD a AD pro realizace PSZ v okrese Chomutov 2021
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2021 30.07.2021 14:00
Nákup drobné IT techniky
VZ malého rozsahu Zadáno 15.07.2021 16.07.2021 00:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Martiněves u Libochovic
nadlimitní Zadáno 14.07.2021 16.08.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016