Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Realizace SZ Stará Ves n. O. – AP3, AP4, polní cesty C38, C146 + výsadba
Odesílatel Přemysl Ulrich
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.04.2024 10:28:04
Předmět Vysvětlení ZD č. 1

Vážení,

uveřejnili jsme Vysvětlení ZD č. 1. Byl upraven Výkaz výměr ve formátu .xls a .xml. Byly přidány Vzorové příčné řezy u PC C38 a PC C146.

S pozdravem

Ing. Přemysl Ulrich


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (374.60 KB)
- P06a - soupis stavebních prací dle vysvětlení 1 - Realizace SZ Stará Ves [zadání].xml (941.48 KB)
- P06b - soupis stavebních prací dle vysvětlení 1 - Realizace SZ Stará Ves [zadání].xlsx (364.50 KB)
- D.3.5. Vzorové příčné řezy polní cesty C38.pdf (224.02 KB)
- D.5.5. Vzorový příčný řez polní cesty C146.pdf (186.28 KB)