Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pěčín u Trhových Svinů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 37450
Systémové číslo: P22V00000250
Evidenční číslo zadavatele: SP2734/2022-505101
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-024217
Datum zahájení: 06.05.2022
Nabídku podat do: 25.05.2022 09:30
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pěčín u Trhových Svinů
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen "KoPÚ") v katastrálním území Pěčín u Trhových Svinů včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí. Výsledky pozemkových úprav budou sloužit pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro plánování a architekturu krajiny. Do obvodu KoPÚ bude zahrnuto celé katastrální území mimo zastavěné území obce, zastavěné území místní části Hrádek, několika samot, zemědělských areálů a velkých lesních komplexů ve východní a jižní části k.ú. Do obvodu KoPÚ jsou zahrnuty některé lesní pozemky jako pozemky řešené dle §2 zákona, u kterých bude provedeno zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech. Předpokládá se návrh čtyř malých vodních nádrží. Předpokládaná výměra řešeného území KoPÚ je 401 ha.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 606 500 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihočeský kraj
 • České Budějovice

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky