Smlouva: Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pěčín u Trhových Svinů

Informace o smlouvě

stav E-ZAK Zveřejněno
Smlouva je veřejně přístupná.

DBID: 16790
Evidenční číslo: 480-2022-505101
Datum uzavření smlouvy: 20.06.2022
Rámcová dohoda: Ne
Vícestranná smlouva: Ne
Anonymizace metadat: Ne
Zadavatel je: plátce
Cena v Kč bez DPH: 2 479 250,00
Cena v Kč vč. DPH: 2 999 892,50
Zadávací řízení: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pěčín u Trhových Svinů

Název (předmět)

Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pěčín u Trhových Svinů

Schválil / podepsal

JČ-VZ

Stručný popis

Předmětem veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen "KoPÚ") v katastrálním území Pěčín u Trhových Svinů včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí. Výsledky pozemkových úprav budou sloužit pro obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro plánování a architekturu krajiny. Do obvodu KoPÚ bude zahrnuto celé katastrální území mimo zastavěné území obce, zastavěné území místní části Hrádek, několika samot, zemědělských areálů a velkých lesních komplexů ve východní a jižní části k.ú. Do obvodu KoPÚ jsou zahrnuty některé lesní pozemky jako pozemky řešené dle §2 zákona, u kterých bude provedeno zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech. Předpokládá se návrh čtyř malých vodních nádrží. Předpokládaná výměra řešeného území KoPÚ je 401 ha.

Zadavatel

  • Úřední název: Státní pozemkový úřad
  • IČO: 01312774
  • Poštovní adresa:
    Husinecká 1024/11a
    13000 Praha
  • Název oddělení: KPÚ pro Jihočeský kraj
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Veřejné dokumenty

Účastníci smlouvy

Dodatky smlouvy