Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pěčín u Trhových Svinů
Odesílatel Jarmila Najmanová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.05.2022 16:00:19
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,
v příloze zasílám vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti dodavatele.
S pozdravem J. Najmanová


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace I Pěčín-p.pdf (275.27 KB)
- Příloha č. 15 - Typologie území - k. ú. Pěčín u Trhových Svinů.xlsx (1.08 MB)