Veřejná zakázka: Nákup mobilních telefonů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 30641
Systémové číslo: P20V00003100
Datum zahájení: 09.09.2020

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nákup mobilních telefonů
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (jako samostatná zadávací řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka referenčních mobilních telefonů v min. počtu kusů 240 a dodávka manažerských mobilních telefonů v min. počtu kusů 35.
Zadavatel provedl analýzu rizik navazující na varování vydané Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen ,,NÚKIB“) podle § 12 zákona
181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů, ze dne 1. února 2020. Toto varování jako hrozbu v oblasti kybernetické bezpečnosti označuje použití technických a programových prostředků následujících společností, včetně jejich dceřiných společností, a to společností:
- Huawei Technologies Co., Ltd., Šen-Čen, Čínská republika
- ZTE Corporation, Šen-Čen, Čínská republika
Zadavatel proto v návaznosti na uvedené nepřipouští v nabízeném řešení použití technických nebo programových prostředků výrobců, kteří jsou uvedeni v současné době platném varování NÚKIB jako hrozba v oblasti kybernetické bezpečnosti.
Specifikace zboží je uvedena v Příloze č. 1 v návrzích smlouvy Přílohy č. 4 - nákup referenčních mobilních telefonů a v Příloze č. 5 - Návrh smlouvy – nákup manažerských mobilních telefonů.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: převážně zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 999 999 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Formuláře

URL odkazy