Veřejná zakázka: Zajištění provozu závlahové soustavy "Brod-Bulhary-Valtice 1. stavba"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 35177
Systémové číslo: P21V00003253
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-030615
Datum zahájení: 20.08.2021
Nabídku podat do: 29.09.2021 10:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zajištění provozu závlahové soustavy "Brod-Bulhary-Valtice 1. stavba"
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně, v souladu s příslušnou částí technických norem (zejména TNV 75 4933, TNV 75 4934, ČSN 69 0012, ČSN EN 50 110-1), podle příslušných zvláštních právních předpisů (např. vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl) a v souladu s dalšími právními předpisy či rozhodnutími správních úřadů vztahujícími se na péči a provoz těchto vodních děl.
Předmětem plnění je dále poskytování Služeb souvisejících se zajištěním odběrných míst elektrické energie a se zajištěním dodávek elektrické energie v hladině vysokého napětí pro provoz hlavních závlahových zařízení. Specifikace odběrných míst pro stavby k závlaze pozemků je uvedena v Příloze č. 1 Návrhu smlouvy.
Předmětem plnění je dále poskytování vybraných služeb ad hoc pro případ havárie zařízení či jiných situací, které je nutno řešit bezodkladně z důvodu zajištění kontinuálního provozu zařízení.
Podrobný popis předmětu veřejné zakázky, včetně stanovení rozsahu požadovaných služeb je uveden v návrhu smlouvy, který je nedílnou součástí této zadávací dokumentace jako Příloha č. 2 (dále jen „návrh smlouvy“).
Příloha č. 2 návrhu smlouvy (Seznam dokumentace k závlaze pozemků) je pouze seznamem dostupných dokladů k předmětu zakázky. Doklady nejsou součástí zadávací dokumentace, zadavatel je předloží vybranému dodavateli po podpisu smlouvy.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 114 300 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota za poskytování služeb provozu a údržby za dobu účinnosti smlouvy (tj., předpoklad 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025: 9 314 300 Kč bez DPH

  Zadavatel stanovuje limit pro nabídkovou cenu za poskytování služeb provozu a údržby za dobu účinnosti smlouvy (bez DPH) a určuje tak hodnotu ve výši 9 314 300 Kč jako maximální částku, kterou je účastník oprávněn nabídnout. Překročení stanoveného limitu znamená nedodržení zadávacích podmínek, příslušný dodavatel bude vyloučen ze zadávacího řízení.
  Předpokládaná hodnota za poskytování ad hoc služeb za dobu účinnosti smlouvy
  (tj., předpoklad 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025: 2 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky