Veřejná zakázka: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Číhalín a na částech k.ú. Nová Ves u Třebíče a Račerovice - doplnění řízení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 35275
Systémové číslo: P21V00003351
Evidenční číslo zadavatele: SPU 100586/2021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-030575
Datum zahájení: 19.08.2021
Nabídku podat do: 27.09.2021 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Číhalín a na částech k.ú. Nová Ves u Třebíče a Račerovice - doplnění řízení
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je doplnění díla s ohledem na rozsudek Krajského soudu v Brně č.j. 30 A 214/2017-362 ze dne 3.10.2019 a rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Odboru pozemkových úprav č.j.: SPU 168633/2020 ze dne 11.6.2020 a dodání návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Číhalín a na částech přiléhajících katastrálních území Nová Ves u Třebíče a Račerovice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 718 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Třebíč

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Kraj Vysočina
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky