Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mžany, včetně ucelené části k.ú. Dub u Mžan

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 38743
Systémové číslo: P22V00001542
Evidenční číslo zadavatele: SP5269/2022-514101
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-026946
Datum zahájení: 12.07.2022
Nabídku podat do: 22.08.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Mžany, včetně ucelené části k.ú. Dub u Mžan
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Mžany, včetně ucelené části k.ú. Dub u Mžan, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).
Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Do obvodu komplexních pozemkových úprav bude zahrnuto celé katastrální území obce Mžany, mimo zastavěné a zastavitelné území obce a z důvodu možnosti změny katastrální hranice, zpřístupnění pozemků a řešení protierozních opatření i ucelená a navazující část k.ú. Dub u Mžan. Předpokládaná výměra řešeného území je v katastrálním území (dále jen „k. ú.“) Mžany 307 ha, v k.ú. Dub u Mžan 68 ha, celková výměra předpokládaného obvodu je 375 ha.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 900 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj
 • Hradec Králové

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy