Veřejná zakázka: Vyhotovení PD a zajištění AD pro malou vodní nádrž Rokošín a polní cestu VC7a-N v k. ú. Sedlec u Poběžovic

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 38954
Systémové číslo: P22V00001753
Evidenční číslo zadavatele: SP7793/2022-504202
Datum zahájení: 12.07.2022
Nabídku podat do: 26.07.2022 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vyhotovení PD a zajištění AD pro malou vodní nádrž Rokošín a polní cestu VC7a-N v k. ú. Sedlec u Poběžovic
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro stavební řízení a vlastní realizaci stavby včetně výškopisného a polohopisného zaměření v potřebném rozsahu pro vyhotovení projektové dokumentace (dále také „PD“) pro vodohospodářské a dopravní opatření k zadržování vody v krajině, ochraně ZPF, zvýšení ekologické stability a dopravní obslužnosti v k. ú. Sedlec u Poběžovic, a dále zajištění výkonu služeb autorského dozoru (dále také „AD“) v rozsahu nezbytném pro realizaci vodohospodářské a dopravní stavby formou technických opatření (malá vodní nádrž Rokošín, polní cesta VC7a-N, DC15-N, svodný příkop SP 2, LBK a revitalizace toku REV1-N.
Při zpracování projektové dokumentace na realizaci společných zařízení (stavebních prací a výsadeb zeleně) je třeba zajistit, aby každý prvek PSZ, (který je v PSZ označen jako samostatný prvek, tedy např. BC, BK, PC, nádrž apod.), měl zpracovaný svůj vlastní samostatný rozpočet, a to včetně vedlejších rozpočtových nákladů (VRN). Zpracovatel vyhotoví samostatnou PD pro vodohospodářské opatření a samostatnou PD pro dopravní opatření.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 530 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeňský kraj
 • Domažlice

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Plzeňský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky