Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy Jasenice u Valašského Meziříčí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 34318
Systémové číslo: P21V00002394
Evidenční číslo zadavatele: SP8541/2021-525101
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-040972
Datum zahájení: 08.07.2021
Nabídku podat do: 26.07.2021 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemkové úpravy Jasenice u Valašského Meziříčí
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k. ú. Jasenice u Valašského Meziříčí, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Návrh KoPÚ bude vyhotoven podle podrobnějšího členění, které přesně odpovídá náležitostem uvedeným ve vyhlášce č. 13/2014 Sb.
KoPÚ budou řešeny se zvláštním zřetelem na zpřístupnění pozemků, úpravu vodohospodářských poměrů a protipovodňových opatření.
Do obvodu komplexní pozemkové úpravy bude zahrnuto celé katastrální území obce Jasenice, mimo zastavěné území obce a vyloučený vojenský prostor na jihu katastrálního území. Předpokládaná výměra řešeného území je v k. ú. Jasenice u Valašského Meziříčí 380 ha.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 322 900 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Zlínský kraj
 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Zlínský kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky