Veřejná zakázka: PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE K ZAVEDENÍ DYNAMICKÉHO NÁKUPNÍHO SYSTÉMU K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY MELIORAČNÍCH STAVEB

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 34251
Systémové číslo: P21V00002327
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 02.07.2021
Předběžný zájem vyjádřit do: 19.07.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE K ZAVEDENÍ DYNAMICKÉHO NÁKUPNÍHO SYSTÉMU K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PROVÁDĚNÍ ÚDRŽBY MELIORAČNÍCH STAVEB
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Státní pozemkový úřad připravuje zavedení dynamického nákupního systému (dále jen "DNS"), prostřednictvím kterého bude zadávat veřejné zakázky na provádění údržby melioračních staveb, ke kterým má SPÚ příslušnost hospodařit. Z důvodu seznámení potenciálních dodavatelů s tímto systémem a nastavením smysluplných a přiměřených zadávacích podmínek se zadavatel rozhodl využít institutu předběžné tržní konzultace (dále jen "PTK").

Podklady pro PTK a informace o možnosti účasti na setkání v rámci PTK, které se uskuteční dne 19. 7. 2021 od 10:00 hod. jsou uveřejněny níže, v záložce „Veřejné dokumenty“.
Setkání bude mít podobu kombinující prezentaci, technické školení (praktická ukázka postupu v E-ZAKu při podávání žádosti o účast v DNS; podávání nabídek na jednotlivá kola DNS) a diskusi.

Účast na PTK je otevřená a účastnit se jí mohou zejména všichni potenciální zájemci o veřejné zakázky, jejichž předmětem je údržba melioračních staveb. PTK je prováděna s cílem podpořit malé a střední podnikání.

Dodavatelé mohou v rámci PTK rovněž zasílat své připomínky, náměty, dotazy k zadávacím podmínkám a DNS písemně, kontaktní údaje jsou uveřejněny ve Výzvě - viz "Veřejné dokumenty".

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 30 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: Úsek ústředního ředitele
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Husinecká 1024/11a
13000 Praha

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy