Veřejná zakázka: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Křešice u Psinic a v k.ú. Psinice

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 34154
Systémové číslo: P21V00002230
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-023307
Datum zahájení: 28.06.2021
Nabídku podat do: 29.07.2021 09:00
Registr smluv: přejít na smlouvu

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Křešice u Psinic a v k.ú. Psinice
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Křešice u Psinic a v katastrálním území Psinice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).

Předpokládaná výměra řešeného území v k.ú. Křešice u Psinic je 282 ha.
Předpokládaná výměra řešeného území v k.ú. Psinice je 505 ha.

V území, kde mají být provedeny KoPÚ, je zpracována „Studie odtokových poměrů vč. Návrhů možných protipovodňových opatření v povodí toku Mrliny“. Její část, týkající se Libáňského potoka pak navrhuje vodohospodářská opatření i v dotčených k.ú. Křešice u Psinic a k.ú. Psinice.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 295 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Státní pozemkový úřad
 • IČO: 01312774
 • Poštovní adresa:
  Husinecká 1024/11a
  13000 Praha
 • Název oddělení: KPÚ pro Královéhradecký kraj
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-009356

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky