Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Komplexní pozemkové úpravy Litice
VZ malého rozsahu Zadáno 31.08.2020 29.09.2020 08:00
Realizace polních cest VPC 1N, VPC 2N a výsadba biokoridorů LBK 35A, 35C v k.ú. Radyně
podlimitní Zadáno 27.08.2020 14.09.2020 14:00
Realizace prvků ÚSES v k.ú. Hejtmánkovice
nadlimitní Zadáno 26.08.2020 29.09.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy Lešany
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2020 14.09.2020 08:00
KoPÚ v k.ú. Žihobce - upřesnění přídělů
nadlimitní Zadáno 26.08.2020 29.09.2020 09:00
Projektová dokumentace a autorský dozor pro stavbu „Realizace společných zařízení v k. ú. Lhotka u Frýdku-Místku - I. etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 26.08.2020 15.09.2020 09:00
PD k realizaci vodohospodářských opatření v PSZ KoPÚ Krásná u Kraslic, včetně GTP a autorského dozoru.
podlimitní Zadáno 25.08.2020 09.09.2020 09:00
Technické dozory a BOZP 2020_2
VZ malého rozsahu Zadávání 21.08.2020
Technický dozor stavebníka a koordinátor BZOP při stavbě „Vodohodpodářské opatření v trati Vesník a Pohoř v k.ú. Zašová“
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2020 02.09.2020 09:00
Protierozní opatření v k.ú. Bělotín - III.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2020 02.09.2020 09:00
KoPÚ Stará Ves u Bílovce - projektová dokumentace pro realizaci SZ - 1.etapa
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2020 08.09.2020 09:00
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Podolí u Míchova
VZ malého rozsahu Zadáno 20.08.2020 03.09.2020 09:00
Projektová dokumentace k realizaci PSZ KoPÚ Liboc u Kraslic včetně GTP a autorského dozoru“
podlimitní Zadáno 17.08.2020 02.09.2020 09:00
Rámcová dohoda na poskytování servisních služeb, pneuservisu a oprav vozidel – pro Pobočku Rakovník 2020-2022
VZ malého rozsahu Zadáno 17.08.2020 25.08.2020 10:00
Komplexní pozemkové úpravy Kostelany nad Moravou a Nedakonice
nadlimitní Zadáno 07.08.2020 08.09.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016